Afval goed scheiden loont

14 december 2020

De berichtgeving rondom het afvalbeleid is soms verwarrend. Komt er alleen een vast tarief of ook een variabel tarief? Wat is beter: bronscheiding of nascheiding? Hoe zit het? Het is een feit is dat wij als inwoners van Goeree-Overflakkee nog veel te veel restafval hebben. Dat moet echt anders. Niet alleen omdat we verantwoord moeten omgaan met de schepping, maar ook omdat de kosten de pan uit rijzen. De definitieve keuze voor bronscheiding of nascheiding wordt pas gemaakt, nadat we een eerste stap in de goede richting hebben gezet, namelijk een betere scheiding van het restafval. Nu zit er bijvoorbeeld nog ruim 90 kilo GFT per inwoner in de groene bak die in de bruine bak hoort. 

En dat het anders kan bewijst onder ander een van onze buren: de gemeente Hoekse Waard. Daar is de hoeveelheid restafval per huishouden inmiddels 50% lager dan in onze gemeente. Als gemeente sluiten wij daar nu bij aan. De RAD gaat voor ons de komende jaren het afval inzamelen op basis van ‘Goed scheiden loont’. Omdat het niet zeker is dat alle voorbereidingen op tijd zijn afgerond, maken we de keuze om voor het hele jaar 2021 nog een vast tarief in rekening te brengen voor het ophalen en verwerken van het afval. We hebben het goede voornemen om 2021 te benutten om ervaring op te doen met ‘Goed scheiden loont’. U kunt er natuurlijk nu al mee beginnen! En deel uw ervaringen vooral met ons! Meer weten over het afvalbeleid? Lees dan ons laatste ledenmagazine over het thema ‘Van afval naar grondstof’