Motie verantwoording Innovatiegelden

21 juli 2021

De SGP-fractie heeft vorig jaar hebben we bij de jaarrekening, of bij de begroting, nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de verantwoording van het Smart Water programma en in het verlengde daarvan Paulina.nu en Eilandmarketing. Drie projecten die door de vorige raad als innovatie projecten zijn opgevoerd. Daarmee is best een aanzienlijk bedrag gemoeid van een half miljoen per jaar. SGP-Woordvoerder Peter Grinwis diende daarom een motie in om in het vervolg bij de jaarstukken een verantwoording te ontvangen.

‘Een adequate verantwoording is wat ons op zijn plaats, zeker ook gezien het feit dat bij de ombuigvoorstellen voor 2021 en vervolgens deze drie ook worden genoemd’. Helaas heeft de fractie deze bedoelde verantwoording niet aangetroffen in de jaarrekening, terwijl de wethouder deze suggestie zou meenemen en daarom diende de fractie de volgende motie in: