SGP stelt vragen over versobering openbaar vervoer

4 februari 2022

In de raadsvergadering van 3 februari maakte SGP woordvoerder Peter Grinwis gebruik van de gelegenheid om mondelinge vragen te stellen over de verschraling van het openbaar vervoer met name naar de kernen Ooltgensplaat en Herkingen. Er worden door reizigers behoorlijke problemen ervaren op de lijnen 135, 138 en 635.

Vanaf begin januari is de dienstregeling voor het openbaar vervoer op ons eiland gewijzigd. Voor verschillende kernen betekent dat verschraling van het aanbod aan openbaar vervoer. Dit gaat ten koste van de vitaliteit, leefbaarheid en bereikbaarheid. Concreet gaat het om de lijnen 135 (Ooltgensplaat – Middelharnis) en 138 (Herkingen – Middelharnis). ‘s Avonds en in het weekend zijn die vervangen door OV-op-Maat; dan is er dus geen vast OV meer. We hebben daar in de raadsvergadering van 16 december, n.a.v. de 2e tussentijdse rapportage, al op gewezen. ‘Wethouder Feller heeft destijds aangegeven dat er ingezet wordt op een volwaardig alternatief voor de ‘dunne lijnen’. Ook heeft hij gezegd dat hij graag zou zien dat eerst de gemeenteraad zou worden bijgepraat voordat de wijzigingen ingingen. Dit is blijkbaar niet gelukt’, aldus Grinwis.

Het ‘volwaardige alternatief’ lijkt er nog niet te zijn. Bij de SGP-fractie kwamen onder andere de volgende signalen binnen:

  • Doordat lijn 135 nu standaard met een taxibus rijdt, moeten reizigers soms bij de halte achterblijven, omdat de bus vol is. En dan moet men dus een uur wachten…
  • In de ‘spitsuren’ rijdt scholierenlijn 635, in aanvulling op lijn 135. Lijn 635 rijdt echter niet in schoolvakanties. Dat heeft tot gevolg dat de eerste bus vanuit Ooltgensplaat dan pas om 7.07 rijdt. Er zijn mensen die daardoor niet meer op tijd op hun werk in bijvoorbeeld Rotterdam kunnen zijn. Het OV-op-Maat biedt dan ook geen soelaas, want dat is alleen ‘s avonds en in het weekend beschikbaar.
  • OV-op-Maat sluit niet altijd goed aan op de reguliere buslijnen, waardoor je op de overstaphalte lang moet wachten.
  • Bij contact met Connexxion (o.a. wegens het niet kunnen reserveren van OV-op-maat) wordt men van het kastje naar de muur gestuurd. Klachten lijken niet serieus genomen te worden.

Dat leidde tot de volgende vragen:

 1. Hoe valt het te rijmen dat een deel van de inwoners niet meer of nog slechts heel moeizaam met het openbaar vervoer naar werk, school of andere bestemmingen kan reizen, terwijl het uitgangspunt van de provincie is dat iedereen snel, veilig en duurzaam van A naar B kan reizen? En hoe valt het te rijmen met het bericht van de provincie dat de dienstregeling weliswaar zou wijzigen, maar dat vervoerders alternatieven aanbieden waarmee reizigers alsnog van A naar B kunnen?
 2. Zijn de provincie en Connexxion ervan doordrongen dat een deel van de inwoners afhankelijk is van het OV en dat de recente wijzigingen in de dienstregeling hen in de problemen kunnen brengen?
 3. Wat is op dit moment de inzet van het college om een oplossing te vinden voor de knelpunten die inwoners ervaren door de recente wijzigingen?

In de beantwoording gaf wethouder Feller aan dat door corona het Openbaar Vervoer onder druk staat en dat de Provincie heeft gewerkt aan een transitieplan (waar hij overigens niet mee heeft ingestemd). Verder gaf hij aan dat veel problemen bekend zijn en dat de gemeente vinger aan de pols houdt. Concreet wordt bijvoorbeeld vanaf 27 februari een ochtendrit toegevoegd aan lijn 135 zodat mensen eerder kunnen vertrekken. Verder gaat Connexxion lijn 635 meer onder de aandacht brengen als scholierenlijn. De SGP is blij met de aandacht die er vanuit de gemeente is voor het openbaar vervoer. Reizigers moeten kunnen vertrouwen op een snelle, duurzame en betrouwbare verbinding.