Vragen over invulling Ceres in Ouddorp

26 maart 2022

Onlangs stelde de SGP schriftelijke vragen over de voorgenomen ontwikkelingen van en bij de Ceres in Ouddorp. Aanleiding hiervoor is berichten van verontruste omwonenden die onlangs geïnformeerd zijn over de plannen met de Ceres. Naast de bierbrouwerij zou er een terras met 100 zitplaatsen en een hotelfunctie functie komen. Ook zou er planvorming zijn voor aanvullende bebouwing om het hotel verder uit te bouwen.

Voor zover bekend is de raad slechts geïnformeerd over het feit dat bierbrouwer Solaes intrek zou nemen in de Ceres i.c.m. een klein proeflokaal. Passend binnen het cultuurhistorisch karakter van de Ceres in vorm en grootte. De eerste gedachte is dan ook een kleinschalige bierbrouwerij met proeflokaal in een museum achtige setting waarbij inwoner en toerist kennis kunnen maken met het proces van bierbrouwen met bijbehorende mogelijkheid van het proeven van het resultaat. Dit zou als elk-weer-voorziening een mooie aanvulling zijn op het recreatieve product. Inmiddels blijkt dat ook wordt gedacht aan een hotel op deze plaats.

Visie
In eerdere beleidsvisies is de keus gemaakt om in het centrum van Ouddorp de woonfunctie en de recreatieve functie te scheiden en geen recreatieve appartementen toe te staan. In het ‘Plan van aanpak recreatie initiatieven Ouddorp’ is aangegeven dat men zeer terughoudend wil om gaan met vormen van verblijfsrecreatie in de kern Ouddorp. De gronden bij de Ceres hebben de bestemming “Uit te werken woongebied (artikel 23) Gronden met deze bestemming zijn bestemd voor woningen met de daarbij behorende tuinen en erfbebouwing en in verband daarmee voor parkeerplaatsen en groenvoorzieningen.

Beleid
De SGP wil graag weten hoe e.e.a. zich verhoudt met opgesteld beleid en stelde onder andere vragen over de passendheid binnen het ontwikkelkader, het draagvlak bij omwonenden, de leefbaarheid in de wijk en het amendement van het ontwikkelkader, waarin ten alle tijde een afweging zou worden gemaakt voordat een besluit wordt genomen. Bij die afweging moet onder meer de impact van de ontwikkeling op de omgeving worden betrokken.