Goeree-Overflakkee wil investeren in waardevol toerisme

13 mei 2022

Gemeente Goeree-Overflakkee wil uitzoeken hoe toerisme waardevol voor alle inwoners kan zijn. Belangrijk is dat er sprake is van een goede balans tussen de belangen van inwoners, bezoekers, ondernemers én de omgeving. De gemeente liet daarom een onderzoek uitvoeren en presenteerde de resultaten 12 mei 2022 aan de gemeenteraad.

De presentatie over het onderzoek viel samen met de evaluatie van het ‘Ontwikkelkader Verblijfsrecreatie’. Dit document, in 2019 vastgesteld door de gemeenteraad, geeft kaders waar initiatieven op het gebied van verblijfsrecreatie aan moeten voldoen. Het doel is ervoor te zorgen dat nieuwe ontwikkelingen van hoge kwaliteit zijn en bijdragen aan beleefbare natuur, leefbaarheid en duurzaamheid. In aanloop naar evaluatie van dit document kwam vanuit de raad de suggestie om een onderzoek onder inwoners uit te laten voeren.

In maart vorig jaar heeft het Kenniscentrum Kusttoerisme (onderdeel van HZ University of Applied Sciences) dit onderzoek uitgevoerd. In totaal waren er ruim 800 valide respondenten. Doel was om de houding van inwoners van de kop van Goeree (Ouddorp, Goedereede en Stellendam) ten opzichte van toerisme in beeld te brengen.

Keerzijde aan toerisme
Uit het onderzoek komt naar voren dat toerisme positieve effecten heeft maar dat er een keerzijde is. Inwoners in de genoemde kernen hebben ook last van de toeristenstroom. Dat gaat bijvoorbeeld om verkeersdrukte, zoals op de N57. Ook zien inwoners het zwerfafval door toerisme toenemen. Zeven op de tien mensen die deelnamen aan het onderzoek vinden het te druk worden, zeker in de vakantiemaanden. Belangrijke kanttekening bij het onderzoek is dat het is uitgevoerd in de coronaperiode.

Geliefde vakantiebestemming
De westkant van de gemeente Goeree-Overflakkee is een toeristische bestemming die geliefd is in binnen- en buitenland. De gemeente telt ongeveer 2 – 2,5 miljoen toeristische overnachtingen en 1,5 miljoen dagbezoekers per jaar. De toeristische sector is belangrijk voor de economie en de werkgelegenheid op Goeree-Overflakkee. Ook zijn er door het toerisme meer winkel- en horecagelegenheden, maar ook meer recreatieve mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de vele mooie, schone en ruime stranden. Of de pumptrack die momenteel bij Ouddorp wordt geplaatst. Deze is voor een groot deel betaald vanuit de toeristenbelasting én juist ook bestemd voor de eigen inwoners.

 Draagvlak voor toerisme
Investeren in ‘waardevol toerisme’ is volgens het onderzoek belangrijk. Waardevol voor iedereen, met oog voor natuur en landschap en op een schaal die passend is bij Goeree-Overflakkee. Het onderzoek maakt voor de gemeente duidelijk dat door alle inzet het goed gaat met het toerisme op Goeree-Overflakkee. Tegelijkertijd is er werk aan de winkel om te zorgen dat de inwoners draagvlak voor toerisme houden. En juist ook merken wat de positieve effecten van toerisme zijn.

In de dialoogavond is besproken met de gemeenteraad hoe zij tegen toerisme aankijkt. Wat vindt zij belangrijk voor de toekomst? Op basis van alle informatie gaat de gemeentelijke organisatie verder aan de slag en komt er een voorstel aan de raad.