Verlenging gemeentelijke noodopvang in Dirksland

29 juli 2022

De gemeentelijke noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen blijft tot het einde van dit jaar in Dirksland. Zowel de Geldershof als Elkersweide kunnen tot en met 31 december 2022 in gebruik blijven. Ook Molenzicht blijft beschikbaar. Eerder bezocht een delegatie van de gemeenteraad de locaties.

Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak en een vluchtelingenstroom richting ons land op gang kwam, besloot gemeente Goeree-Overflakkee om onderdak te bieden aan Oekraïense vluchtelingen. Het voordeel was dat op dat moment drie complexen in Dirksland (deels) leeg stonden, omdat eerder woonzorgcomplex Bestenwaerd was opgeleverd. Zorgorganisatie CuraMare en woningcorporatie Oost West Wonen wilden als eigenaren van de panden meewerken aan de noodopvang. En ook de voormalige en toekomstige gebruikers – Zeeuwse Gronden en Sjaloom Zorg – zegden hun medewerking toe.

Vanaf het begin was duidelijk dat de opvang op de locaties in Dirksland tijdelijk zou zijn, omdat er toekomstplannen liggen voor de panden. De gemeente is blij dat de partijen bereid zijn om nog even te wachten met de uitvoering van die plannen. Het geeft ook rust aan de opgevangen vluchtelingen.

Draai gevonden
Eind maart betrok een groep van bijna 140 Oekraïense vluchtelingen de locaties Geldershof en het daaraan grenzende Elkersweide. Onder hen zijn veel kinderen. De groep is inmiddels uitgegroeid tot bijna 180 personen. De mensen hebben in de afgelopen maanden hier hun draai gevonden, ondanks de lastige situatie en de zorg om hun geliefden in Oekraïne. De kinderen en jongeren krijgen onderwijs, vaak ook digitaal vanuit hun thuisland. Een deel van de Oekraïners werkt ook. Alle kamers van de twee complexen zijn gevuld.

Molenzicht is vanaf het begin leeg gehouden. Dat is bewust gedaan om knelpunten bij de opvang te kunnen oplossen. Daar blijft Molenzicht ook voor bedoeld.

Langdurige opvang
Momenteel kijkt de gemeente samen met woningcorporatie Oost West Wonen naar de mogelijkheden voor langdurige opvang. De intentie is er om de Oekraïense vluchtelingen hier op Goeree-Overflakkee op te blijven vangen. Daarbij is het voornemen om de druk op de (huur)woningmarkt niet verder te laten oplopen. Voor de langdurige opvang is zorgvuldige afstemming nodig met onder andere Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De gemeente hoopt in september/oktober  hier meer duidelijkheid over te hebben.