Motie Leefbaarheid platteland en verschraling openbaar vervoer

16 december 2022

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 15 december diende het CDA een motie in, mede ondertekend door onze fractie, om de verschraling van het openbaar vervoer tegen te gaan. De motie roept het college op om bij de Provincie aan te dringen op goed openbaar vervoer naar de kleinere kernen op ons eiland. Simon van der Tang benadrukte nog eens dat de werkelijkheid vaak een andere is dan die door de provincie ons op papier wordt voorgeschoteld.

De provincie ZuidHolland heeft vanaf 1 januari 2022 besloten de zogeheten ‘dunne’ OVlijnen drastisch te verschralen en deze verschraling per 9 januari 2023 verder door te voeren. Op GoereeOverflakkee betreffen dit de volgende ‘dunne’ OVlijnen:
1. Ooltgensplaat Achthuizen Den Bommel Stad aan het Haringvliet Middelharnis

2. Herkingen NieuweTonge Middelharnis


De situatie op deze twee ‘dunne’ OVlijnen is als volgt:

Vanaf 1 januari 2022 rijden er overdag volgens een vaste dienstregeling kleine bussen in plaats van de reguliere grote bussen. In de avonden en weekenden kan gebruik gemaakt worden van OV op maat. Doordat de vraag naar busvervoer in de ochtend en avondspits groter is als het aanbod van de nu reeds ingezette kleinere bussen, leidt dit ertoe dat inwoners niet meer kunnen instappen en de halte door de bus voorbij wordt gereden. Hierdoor kunnen inwoners niet vertrouwen op betrouwbaar en continue openbaar vervoer. Denk aan een leerling uit Stad aan het Haringvliet die daardoor niet op tijd op school is voor een tentamen. Of een oudere die daardoor niet op tijd is voor een afspraak in het Van WeelBethesda Ziekenhuis in Dirksland.
Daarnaast werkt het OV op maat, wat momenteel in de avonduren en weekenden geldt, niet altijd naar behoren. Dit levert daarom momenteel veel klachten op in het gebruik. Vervoersbedrijf Connexxion is hiervan op de hoogte maar gaat hier beperkt of niet op in.

Vanaf 9 januari 2023 vervalt de vaste dienstregeling met kleine bussen en wordt volledig vervangen door OV op maat. De gemeente GoereeOverflakkee wil dit aanvullen met buurtbussen gereden door vrijwilligers. Probleem is echter dat er onvoldoende vrijwilligers zijn om de vaste dienstregeling van deze lijnen over te nemen.

Deze verschraling treft juist de kleine kernen die al beperkte faciliteiten en voorzieningen hebben. In deze kleine kernen wonen veel mensen die afhankelijk zijn van de buslijnen, zoals ouderen, schoolgaande kinderen en inwoners zonder auto zoals armeren en vluchtelingen. Op 23 augustus 2022 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met de dorpsraden, de wethouder, de ondersteunend
ambtenaar, de directeur van vervoersbedrijf Connexxion en de Gedeputeerde van de provincie ZuidHolland. Tijdens deze bijeenkomst vond constructief overleg plaats, maar helaas zonder maatregelen van de provincie ZuidHolland en Connexxion om zorg te dragen voor betrouwbaar en continue openbaar vervoer dat bijdraagt aan een toename van de economische vitaliteit, de leefbaarheid en de brede welvaart van het landelijk gebied op GoereeOverflakkee.