Brandbrief SGP over toegankelijkheid zuidwest Nederland leidt tot vragen aan minister

1 februari 2023

Vorige week stuurden de gezamenlijke fracties van de SGP op Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Schouwen-Duiveland een brandbrief naar Den Haag. SGP Tweede Kamerlid Chris Stoffer stelde vragen aan de minister over de impact van de afsluitingen in zuidwest Nederland.

“Opnieuw wordt een deel van zuidwest Nederland welhaast afgesloten van de rest van het land. Ik wil dat de regering er achterheen zit dat de Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee en een groot deel van Zeeland toegankelijk blijven. Te veel blijft vaag voor alle betrokken inwoners, scholieren, hulpdiensten en bedrijven. Hoe eerder de mensen in de zuidwesthoek van Nederland weten waar ze aan toe zijn, hoe beter ze zich kunnen voorbereiden op de impact van de verkeersbeperkingen.” Dat zegt SGP-Kamerlid Chris Stoffer naar aanleiding van de brandbrief van de SGP-Hoekse Waard, Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland over de impact van de afsluiting deze zomer van de Heinenoordtunnel en de Haringvlietbrug. Dat zijn dé halsslagaders in het verkeer ten zuiden van Rotterdam naar Zeeland, West-Brabant en België. Stoffer: “Dat de reparaties voor grote overlast zorgen weet je, maar het is dan des te meer zaak tijdig aan te geven wanneer en welke wegen er worden afgesloten, en zorg voor alternatieve routes en vervoersmogelijkheden.”

In schriftelijke vragen aan minister Harbers van Infrastructuur dringt de SGP erop aan snel de noodzakelijke duidelijkheid te geven. Daarbij gaat het niet alleen om het dagelijkse woon-werkverkeer en het OV, maar ook om de brandweer en ambulances, studenten en scholieren en zorgwerkers. “Den Haag heeft vooral oog voor de Randstad, maar de landelijke gebieden komen er vaak bekaaid af. De SGP wil zich juist voor die gebieden inzetten, en in dat kader moet je mijn actie richting de regering zien,” aldus Stoffer.

Lees hier de schriftelijke vragen van Chris Stoffer aan minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat over de regionale zorgen omtrent de afsluiting van de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel groot deel verband met renovatiewerkzaamheden.

  1. Heeft u kennisgenomen van de grote zorgen in de regio over de afsluiting van de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel in verband met renovatiewerkzaamheden in combinatie met ernstige filevorming op onder meer de N57?
  2. Onderkent u de zorgen zoals verwoordt in de brandbrief?
  3. Bent u voornemens overlast als gevolg van de genoemde afsluitingen zoveel mogelijk te beperken, daarbij de in de brandbrief genoemde knelpunten en zorgen in acht te nemen en de genoemde aanbevelingen in overweging te nemen?
  4. Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat onder meer de betrokken gemeenten tijdig en volledig geïnformeerd worden over knelpunten en mitigerende maatregelen?
  5. Hoe wordt ervoor gezorgd dat cruciale voorzieningen als huisartsenposten en apotheek niet in de problemen komen?
  6. Hoe wordt gezorgd voor het faciliteren van medische spoedtransporten naar academische ziekenhuizen?
  7. Op welke wijze wordt gezorgd voor goede alternatieve ov-verbindingen met voldoende capaciteit?
  8. Ziet u mogelijkheden voor de in de brandbrief genoemde pontverbinding voor landbouwverkeer tussen de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee en een veerverbinding voor werknemers?
  9. Komt er voor inwoners van de Hoeksche Waard een tijdelijke vrijstelling voor de tolheffing bij de Kiltunnel aangezien deze verbinding tijdens de genoemde afsluitingen de belangrijkste ontsluitingsroute zal zijn?