SGP stelt schriftelijke vragen over voorgenomen uitbreiding camping Haayse Bos

28 augustus 2023

De SGP-raadsleden Corné Grinwis (ruimtelijke ordening) en Adriaan Kasteleijn (recreatie en toerisme) hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de voorgenomen vergunning voor de uitbreiding van camping het Haayse Bos in Ouddorp.

Door het college is onlangs een publicatie gedaan waarin bekendgemaakt wordt dat het voornemen bestaat om in afwijking van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden van de camping met 20 plaatsen. De SGP-fractie heeft daarvan kennis genomen en is toch wel verbaasd over dit voornemen. Er liggen immers expliciete uitspraken van de gemeenteraad over de uitbreiding van recreatieterreinen op de Kop van het eiland, het niet onttrekken van landbouwgrond voor recreatiewoningen etc. ‘Daarnaast is begin dit jaar het ontwikkelkader verblijfsrecreatie op initiatief van onze fractie nog verder aangescherpt. Reden genoeg dus om een set schriftelijke vragen op te stellen’, aldus Adriaan Kasteleijn.

Geïnteresseerd? De stukken van de vergunning zijn hier in te zien: https://www.goeree-overflakkee.nl/voorgenomen-verlening…