SGP stelt schriftelijke vragen over de doorlooptijd van WMO-aanvragen

12 januari 2024

De SGP-fractie krijgt signalen dat de onderzoeksperiode van WMO-aanvragen regelmatig verlengd wordt en wil zich daarom graag een beeld vormen van de situatie. Raadslid Adriaan Kasteleijn stelde daarom namens de SGP-fractie hierover vragen aan het college van B en W. De fractie vraagt een overzicht van het totale aantal Wmo-aanvragen in 2023, afgezet tegen de aanvragen waarvan de onderzoeksperiode verlengd is. Verder wil de fractie weten of de onderzoeksperiode meerdere keren verlengd wordt en of hierbij ook gekeken wordt naar de urgentie van de aanvraag.

Hoewel de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) veel verantwoordelijkheid neerlegt bij de inwoners, staat de SGP ervoor dat kwetsbare inwoners die het hard nodig hebben de juiste zorg krijgen. De fractie wil onder meer weten wat de veel voorkomende oorzaken zijn van het verlengen van de onderzoeksperiode en wat op dit moment de gemiddelde en maximale looptijd van WMO-aanvragen is.
Verder vraagt de fractie wat de is inzet van het college om zoveel mogelijk WMO-aanvragen binnen de eerste zes weken af te handelen en of het college bereid om is om het komende jaar de gemeenteraad hierover actief en periodiek te informeren.