SGP-motie: aan de slag met snellere afhandeling Wmo-verstrekkingen

1 maart 2024

Begin dit jaar stelde de SGP-fractie schriftelijke vragen aan het college over de afhandeltermijn van Wmo-verstrekkingen. De aanleiding daarvan waren signalen vanuit inwoners dat Wmo-meldingen niet binnen de wettelijke afhandeltermijn behandeld worden. Uit de antwoorden bleek dat de wettelijke afhandeltermijn fors wordt overschreden en dat in de helft van de meldingen een verdagingsbericht wordt gestuurd. Reden voor de SGP om een motie in te dienen ter verbetering van de afhandeltermijn Wmo-meldingen en -aanvragen.

De oorzaak van de overschrijding van de termijnen is divers. Mensen wonen langer thuis waardoor meer zorg nodig is. Maar ook is een aantal jaar geleden de eigen bijdrage afgeschaft wat er voor  zorgt dat er veel meer meldingen zijn. Door vergrijzing zal het aantal meldingen alleen maar toenemen is de verwachting. Reden genoeg voor de SGP-fractie om een motie in te dienen in de raadsvergadering van 29 februari jl. en het college op te roepen om in actie te komen. Raadslid Adriaan Kasteleijn gaf daarbij aan dat belangrijk is om te kijken naar andere oplossingen dan het reguliere proces. Bijvoorbeeld door te kijken naar betere samenwerking, innovatie en digitalisering. Het college wordt in de motie verzocht om in de loop van dit jaar te komen met een brede verkenning hiernaar. De motie kreeg de steun van de hele gemeenteraad. De SGP-fractie blijft dit nauwlettend volgen.