Categorie: Fractieblog

SGP-fractie stelt vragen rondom evaluatie oud&nieuw

SGP-fractie stelt vragen rondom evaluatie oud&nieuw

In een persbericht van 29 januari 2013 laat de gemeente weten dat de jaarwisseling 2012/2013 rustig is verlopen. Deze conclusie kwam naar voren uit de evaluatie van de gemeente Goeree-Overflakkee met politie, brandweer en beveiligingsdienst. Alle partijen gaven aan tevreden te zijn over het verloop van de jaarwisseling en spraken hun waardering uit voor de

Lees meer
Welkom op de raadsvergadering van 7 maart

Welkom op de raadsvergadering van 7 maart

Op donderdag 7 maart a.s. wordt in de raadszaal van de gemeente (Dwarsweg 40 te Middelharnis) een openbare raadsvergadering gehouden. Die vergadering zal live worden uitgezonden via http://goeree-overflakkee.notubiz.nl/live. Aanvang vergadering: 19.30 uur, u bent van harte welkom! In deze vergadering zal de raad in het oordeelsvormende gedeelte spreken over Bestemmingsplan Klepperduinen te Ouddorp Bestemmingsplan Langeweg

Lees meer
Portrettengalerij gemeentebestuur

Portrettengalerij gemeentebestuur

Sinds kort hangt in de gang van het bestuursgebouw, het voormalig ISGO gebouw, naast de vergaderruimte van het gemeentebestuur van Goeree-Overflakkee, een serie geschilderde portretten van enkele leden van het bestuur. Tijdens een verkiezingsavond vorig jaar werd de gemeenteraad door Stichting KunstPlus een workshop portretschilderen aangeboden. In januari kwam een enthousiast deel van het bestuur

Lees meer

Beleidsplan schuldhulpverlening behandeld

In de raadsvergadering van donderdag 21 februari jl. sprak de gemeenteraad zich uit over de schuldhulpverlening. Problemen dienen volgens de SGP-fractie snel worden aangepakt. ‘We zijn er van doordrongen dat mensen met deze problemen binnen de kortste keren adequaat geholpen moeten worden. We mogen hen niet op een wachtlijst plaatsen’, aldus SGP-raadslid Erik Ju. Een

Lees meer
Column de Banier: Permanente Campagne

Column de Banier: Permanente Campagne

In het februarinummer van het ledenmagazine van de SGP wordt ingegaan op het thema: SGP & Gemeente. Voor der rubriek Kantekening schreef ik de volgende column: Veel SGP fracties en kiesverenigingen  bereiden zich dit jaar voor op de komende gemeenteraadsverkiezingen in D.V. 2014. Voor de SGP op Goeree-Overflakkee geldt dit niet, aangezien er vorig jaar

Lees meer
SGP breekt lans voor lokale ondernemers

SGP breekt lans voor lokale ondernemers

Fractievoorzitter Kees van Dam brak in de raadsvergadering van donderdag 7 februari een lans voor de lokale ondernemers op Goeree-Overflakkee. De SGP fractie is van mening dat lokale partijen binnen de gemeente Goeree-Overflakkee zondermeer mee moeten kunnen doen en de kans moeten krijgen een offerte uit te brengen. Het komt regelmatig voor dat lokale partijen

Lees meer
Voorstel voor nieuw gemeentewapen

Voorstel voor nieuw gemeentewapen

In de raadsvergadering van D.V. 17 januari, zal door de nieuwe raad worden gesproken over een nieuw gemeentewapen. De Hoge Raad van Adel is daarbij eerder gevraagd om een tweetal ontwerpen uit te werken. De Hoge Raad van Adel heeft daarbij gebruik gemaakt van een eerder ontwerp (1) van het voormalige waterschap Goeree-Overflakkee. Daarnaast is

Lees meer
Nieuwjaarsreceptie Visafslag Stellendam

Nieuwjaarsreceptie Visafslag Stellendam

Een van de prettige verplichtingen van een raadslid is het bezoeken van Nieuwjaarsrecepties. Juist op die gelegenheden ontmoet je mensen, die aangeven wat in hun omgeving of bedrijfstak speelt. Ook op de Nieuwjaarsreceptie van de United Fish Auctions (Visafslag) te Stellendam was dat weer het geval. Naast ontmoeting met vissers, directeur, wethouders en collega raadsleden

Lees meer

Schriftelijke vragen inzake tariefverhoging Arriva

De SGP op Goeree-Overflakkee heeft aan het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de gewijzigde tarieven van Arriva. Volgens recente berichtgeving zijn bij Arriva per 1 januari de sterabonnementen verdwenen. Arriva verzorgt op Goeree-Overflakkee het openbaar vervoer. De SGP op Goeree-Overflakkee sluit zich aan bij vragen die al leven in de Hoeksche Waard,

Lees meer
Start van een historische periode: Gemeente Goeree-Overflakkee

Start van een historische periode: Gemeente Goeree-Overflakkee

Bij de eerste raadsvergadering verwelkomde fractievoorzitter en plaatvervangend voorzitter van de gemeenteraad: Kees van Dam (SGP), burgemeester Kleijwegt en de griffiemedewerkers. Uiteraard ook een woord aan de nieuwe gemeentesecretaris en het ambtenarenkorps, als ook aan de net geïnstalleerde raadsleden. ‘Aan het begin van dit nieuwe jaar, aan het begin van een nieuwe historische periode van

Lees meer

Pin It on Pinterest