SGP Goeree-Overflakkee in partijblad ‘de Banier’

14 februari 2013

In de nieuwe Banier, het partijblad binnen de SGP, wordt ruimte gemaakt voor onze kersverse gemeente Goeree-Overflakkee. Het februarinummer gaat over het thema SGP & Gemeente. Alle leden van de SGP ontvangen dit blad. Secretaris Sjaak Grootenboer van de Gemeentelijk Kiesvereniging Goeree-Overflakkee licht de aanloop naar de verkiezingen toe. Daarnaast is een column opgenomen van fractiesecretaris Peter Grinwis. Hij is tevens de voorzitter van de commissie Publiciteit van de SGP op Goeree-Overflakkee. Verder is er aandacht voor de Koninklijke onderscheiding die vorig jaar werd uitgereikt aan de heer Human.

Regeren is vooruitzien én vooruitwerken!

De Gemeenteraadsverkiezingen zijn D.V. in maart 2014. Nog dertien maanden de tijd. Kiesverenigingen hoeven daar voorlopig nog niet aan te denken. En leden… ach, voor hen is het allemaal veel te vroeg om over gemeenteraadsverkiezingen te praten. Voor de zekerheid gaan we toch maar navragen of deze uiterst geruste en ontspannen houding wel klopt. We gaan daarom in gesprek met een bestuurslid uit de kersverse gemeente Goeree-Overflakkee, Sjaak Grootenboer. Ook spreken we met Jan Polinder, wethouder in de gemeente Elburg.

Door Sjon van der Ree Doolaard

Sjaak Grootenboer, hoeveel weken voor de verkiezingen begon de voorbereiding?
Op 22 november 2012 waren de tussentijdse verkiezingen op Goeree-Overflakkee. In de voorbereidingen kun je eigenlijk niet spreken over weken, maar over maanden. Bij ons zijn er tien maanden voor de verkiezingen namen ingediend voor de kandidatenlijst. Dat was één van de eerste stappen. Het is zelfs aan te raden om er nog vroeger mee te beginnen.

Waarom?
Er zijn heel veel stappen te nemen. Een kieslijst moet zorgvuldig samengesteld worden. Bij ons heeft de selectieadviescommissie daar een grote rol in gespeeld Alle beslissingen moeten ook weer goed teruggekoppeld worden. Dat kost tijd, maar het is wel heel belangrijk.

Wat is het belang van die goede terugkoppeling?
Het is belangrijk om de communicatie tussen de gemeentelijke en plaatselijke kiesverenigingen goed op peil te houden. Als mensen zich niet geïnformeerd voelen, levert dat onnodige onrust op De terugkoppeling naar de leden van de pkv’s is daarom van belang. Zij moeten in de gelegenheid gesteld worden om hun mening te geven over de kieslijst. Door een goede communicatie krijg je een solide draagvlak voor beslissingen. Het is fijn om een beslissing te nemen waarvan je weet dat hij door velen wordt gedragen.

Jullie waren er vroeg bij met een herindeling. Was dat zo’n grote wens?
Nee, om eerlijk te zijn waren er ook wel heel wat tegenstanders, maar we zagen wel aankomen dat Den Haag deze kant op wilde gaan. De noodzaak van samengaan werd niet door iedereen gezien. Maar we moesten wel onze verantwoordelijkheid nemen. We probeerden dit goed uit te leggen naar de leden . De vier voormalige gemeenten moesten er allemaal en het liefst gelijktijdig bij betrokken worden.

Waarom een selectieadviescommissie?
In onze situatie was zo’n commissie gewoon noodzakelijk. We hadden te maken met vier voormalige gemeenten en met vijf 5 pkv’s, dan moet je niet over één nacht ijs gaan. In de selectiecommissie waren om die reden ook twee externe leden van buiten Goeree-Overflakkee opgenomen. Deze commissie is zorgvuldig te werk gegaan. Er zijn gesprekken met kandidaten gevoerd. Er is rekening gehouden met criteria die door het bestuur opgesteld waren en met gevoeligheden die er lagen bij ons zoals de verdeling van de lijstplaatsen over de verschillende woonkernen. Het is belangrijk om een lijst samen te stellen die breed gedragen wordt en daar heeft de selectiecommissie een grote bijdrage aan geleverd.

Wat is een belangrijke les?
Misschien noem je dit niet echt een les, maar wat mij het eerst te binnen schiet, is de afsluiting voorafgaand aan de verkiezingsdag. De drukke tijd van vele voorbereidingen en campagne voeren werd afgesloten met een tijdrede. Dat gaf zo veel verbondenheid! De vraag werd ons aan het hart gelegd of wij eigenlijk wel geloven dat minister-president Rutte bekeerd kan worden. Als je daarvan overtuigd bent, wordt het echt ‘Bid en werk’. Wat mij betreft gaan we de volgende keer alle kerken aanschrijven om er een gezamenlijke bijeenkomst van te maken.

Hoe kan de SGP zich onderscheiden tijdens de verkiezingen?
De zondagsrust was een belangrijk punt in de verkiezingen. We moeten het ook aandurven om te toetsen aan Gods woord. Je onderscheidt je dan door de vasthoudendheid aan de grondslag. Dat is van wezenlijk belang en wordt door velen gewaardeerd.
Jan Polinder vult aan: We moeten als eenheid naar buiten treden. We moeten ons niet laten verleiden tot het doen van uitspraken hoe we de verschillen zien met onze medebroeders en –zusters.

Jan Polinder, hoe kunt u als wethouder samenwerken in de voorbereidingen op de verkiezingen?
In Elburg is een verkiezingscommissie samengesteld van raadsleden, schaduwfractieleden en de wethouder. Ook de wethouder staat regelmatig op de verkiezingslijst. Verder wordt deze aangevuld met jongeren en andere leden met een specifieke deskundigheid. Als wethouder kun je dus prima meewerken in de voorbereidingen in commissies.

Den Haag wil gemeenten van meer dan 100.000 inwoners. Kan de gemeente er nog wel zijn voor haar burgers?
Persoonlijk denk ik dat in landelijke gebieden de gemeenten met een dergelijke omvang veel te groot zijn. Je hebt dan weer wijkraden en dergelijke nodig om toch weer dicht bij de burger te kunnen komen. Allerlei vormen van samenwerking maken een organisatie er niet overzichtelijker op.

De andere kant is dat als taken steeds moeilijker/omvangrijker worden, ze lastig door kleine gemeenten uit te voeren zijn. Ik kan me dan best voorstellen dat er gestreefd wordt naar een minimale omvang van 30.000 inwoners, maar ook dan is er nog een hele weg te gaan.

Hoe belangrijk is autonomie?
Heel belangrijk, zeker als je hecht aan het vasthouden van identiteit. Dat geldt vooral voor gemeenten met christelijke partijen in een sterke positie.

Is het belang van de gemeenteraad anders dan in 2010?
Nee, niet echt, maar als het belang wordt onderkend, is dat al heel wat. We moeten uitstralen dat we het werk serieus nemen.

Zie ook:
Koninklijke onderscheiding voor SGP-er T. Human

Column: Permanente campagne