Categorie: Fractieblog

Schriftelijke vragen m.b.t. problematiek rondom hard water.

De SGP-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld rondom de problematiek van hard water en pleit voor overleg met het waterleidingbedrijf.‘Tijdens het verwarmen van kalkrijk water zal er afzetting van ketelsteen plaatsvinden op het verwarmingselement. Kalk is een zeer goede isolator met als gevolg dat het energie verbruik door de jaren drastisch toeneemt. Als niet tijdig wordt

Lees meer
Gemeenteraad start met kernbezoeken in Dirksland

Gemeenteraad start met kernbezoeken in Dirksland

Vrijdagmiddag 11 maart bezocht een groot deel van de raad, aangevuld met een aantal collegeleden en betrokken ambtenaren de kern Dirksland. Ze waren uitgenodigd door de dorpsraad van Dirksland. Eerder was de dorpsraad te gast in een raadsvergadering waarin zij in het beeldvormende deel een presentatie verzorgden. Nu was de raad te gast bij de

Lees meer
Raadsvergadering 17 maart 2016

Raadsvergadering 17 maart 2016

Op donderdag 17 maart is er weer een raadsvergadering. Deze vergadering is te bezoeken in het Bestuuurscentrum Het Rondeel te Middelharnis, of live via http://goeree-overflakkee.notubiz.nl Op de agenda staan de volgende onderwerpen: Beeldvormende fase In de beeldvormende fase worden de Nota’s Mantelzorgbeleid, Ouderenbeleid en Vrijwilligersbeleid 2016-2019 toegelicht en besproken. Vervolgens wordt het Beleidsplan Erfgoed en

Lees meer
SGP verkent kustzone van Goeree-Overflakkee

SGP verkent kustzone van Goeree-Overflakkee

Op zaterdag 27 februari ging een groot deel van de SGP-fractie mee met Hans Klijn, initiatiefnemer van de petitie om het bouwen aan de kust van Ouddorp en de aangrenzende landerijen te stoppen. Eerder nodigde hij de gehele gemeenteraad uit om een fietstocht te maken langs de diverse locaties waar recreatie is beoogd. Vanuit VKGO

Lees meer
Verslag raadsvergadering 28 januari 2016

Verslag raadsvergadering 28 januari 2016

De agendapunten in de raadsvergadering van donderdag 28 januari werden in hoog tempo besproken. Binnen één uur werd zowel de beeldvormende, oordeelsvormende en besluitvormende fase behandeld. Tijdens de raadsvergadering van 28 januari waren er geen insprekers en werden er geen mondelinge vragen gesteld. Beeldvormende fase In de beeldvormende fase is allereerst een presentatie gegeven door

Lees meer
Beleidsnotitie zondagsrust behandeld in raad

Beleidsnotitie zondagsrust behandeld in raad

In de raadsvergadering van donderdag 14 januari jl. werd de notitie zondagsrust uitvoerig besproken door de gemeenteraad. In de nota is eigenlijk de huidige situatie beschreven en is in lijn met het coalitieakkoord wat de partijen VVD, CDA, ChristenUnie en SGP eind 2012 sloten. SGP-fractievoorzitter van Dam wees erop dat de zondagsrust niet alleen voor

Lees meer
Raadsvergadering 3 december 2015

Raadsvergadering 3 december 2015

Op donderdag 3 december 2015 staat er een raadsvergadering gepland. De aanvang is om 19.30 uur. Tijdens deze vergadering zullen de volgende zaken de revue passeren: Beeldvormende fase In de beeldvormende fase worden de volgende onderwerpen behandeld: – Najaarsnota meerjarenperspectief grondbedrijfsfuncties 2015 – Beantwoording vragen VKGO inzake financiële opbrengst windenergie de Noordrand – Permanente bewoning van

Lees meer
Een enerverende middag voor SGP fractie GO

Een enerverende middag voor SGP fractie GO

Het is inmiddels een traditie dat de SGP fractie op Goeree-Overflakkee jaarlijks een fractie-uitje organiseert. Inmiddels zijn de grote steden Den Haag, Amsterdam en dit jaar Rotterdam bezocht. Elk jaar met een informatief deel om ook te zien wat er buiten ‘ons eiland’ gebeurd. Goed om elkaar ook op deze manier te ontmoeten… We willen

Lees meer
Welkom op de raad van DV donderdag 17 september

Welkom op de raad van DV donderdag 17 september

Op donderdag 17 september a.s. staat er weer een raadsvergadering gepland. U bent van harte welkom in het bestuurscentrum ‘Het Rondeel’, aan de Dwarsweg 40 te Middelharnis. Tijdens deze vergadering zullen de volgende onderwerpen worden behandeld: In de beeldvormende fase het ‘Afvalbeleidsplan 2015-2020’. In de oordeelsvormde fase het ‘Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2015-2020. Besluitvormend staat

Lees meer
Eerste raadsvergadering na reces

Eerste raadsvergadering na reces

Op donderdag 3 september 2015 werd een openbare raadsvergadering gehouden. Onderstaand het kort verslag van deze vergadering. Tijdens de eerste raadsvergadering na het zomerreces is in eerste instantie een groot aantal aanvullende vragen bij de ingekomen stukken gesteld die door het college zijn beantwoord. Verder heeft wethouder Van der Vlugt een korte presentatie gegeven over het Energy Festival dat

Lees meer

Pin It on Pinterest