Categorie: Fractieblog

Werkbezoeken bij Kwekerij Klepper en Mekkerstee Ouddorp

Werkbezoeken bij Kwekerij Klepper en Mekkerstee Ouddorp

Op initiatief van de SGP fractie op Goeree-Overflakkee werd door een delegatie van de gemeenteraad een werkbezoek gebracht aan een tweetal bedrijven in Ouddorp. Kwekerij Klepper en de Mekkerstee zijn beiden landbouw gerelateerde bedrijven. Daarnaast is bij de Mekkerstee een belangrijke zorgcomponent aanwezig. Het werkbezoek is een verrijking voor de raadsleden. In het beleid kan

Lees meer
SGP-fractie kritisch over proces brandweerkazerne

SGP-fractie kritisch over proces brandweerkazerne

In de raad van 11 april jl. kwamen de antwoorden van het college aan de orde, die gekomen waren op de vragen die een aantal fracties (SGP, VVD en ChristenUnie) eerder hadden gesteld. Zij vonden het gepast om pas op de plaats te maken en eerst een onderzoek te doen naar mogelijk behoud van de

Lees meer
Raadsvergadering 11 april

Raadsvergadering 11 april

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee komt op donderdag 11 april weer bijeen. In de beeldvormende fase wordt een presentatie over het Waterschap gegeven door Dijkgraaf J. Geluk. Aansluitend wordt het bestemmingsplan Middelharnis toegelicht. De gemeenteraad spreekt ook over de visie van het sociaal domein en extra duurzaamheidsmaatregelen voor zwembad ’t Zuiderdiep. Indien de gestelde vragen in de raad van

Lees meer
SGP op werkbezoek bij Voedselbank Goeree-Overflakkee

SGP op werkbezoek bij Voedselbank Goeree-Overflakkee

Op donderdag 28 maart bracht een delegatie van de SGP fractie op Goeree-Overflakkee een bezoek aan de Voedselbank op Goeree-Overflakkee. De SGP-fractie wil graag op de hoogte zijn van allerhande zaken die op het eiland spelen. Daarom wordt regelmatig een werkbezoek afgelegd om kennis op te doen. De informatie wordt weer verder gebruikt om een

Lees meer

SGP-ers in uitzending Polivak van lokale omroep RGL

‘Nu de fusie achter de rug is en alle gemeenteraadsleden hun plek gevonden hebben binnen de gemeenteraad van de gemeente Goeree-Overflakkee is het voor het progamma Polivak van Radio Goeree Lokaal weer tijd geworden om de gemeenteraad op de voet te gaan volgen’, zo meld deze lokale omroep. Naast de live uitzendingen rondom de gemeenteraadsvergaderingen

Lees meer
Gemeentebestuur organiseert kennismakingsdag middengebied Goeree-Overflakkee

Gemeentebestuur organiseert kennismakingsdag middengebied Goeree-Overflakkee

Op woensdag 17 april bezoeken de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee het middengebied van de gemeente om kennis te maken met bewoners en ondernemers van de kernen Battenoord, Dirksland, Herkingen, Middelharnis, Melissant, Nieuwe-Tonge, Sommelsdijk en Stad aan ’t Haringvliet. Bijeenkomst ’s Avonds wordt in het Prieel van De

Lees meer
SGP steunt motie voor toekomst visserij Stellendam

SGP steunt motie voor toekomst visserij Stellendam

Met meer pulskor-ontheffingen en verdere verduurzaming is er een toekomst voor de visserijsector van Goeree-Overflakkee. Daarom steunde de SGP samen met alle andere partijen een motie die op initiatief van het CDA werd ingediend met als doel de visserijsector te ondersteunen. De motie bevatte twee verzoeken aan het college, nl. om meer pulskor ontheffingen te

Lees meer
Raad in gesprek met inwoners Oost Goeree-Overflakkee

Raad in gesprek met inwoners Oost Goeree-Overflakkee

Op woensdag 20 maart verkende de gemeenteraadsleden het Oostelijk deel van Goeree-Overflakkee. Vanaf het nieuwe multifunctioneelcentrum ’t Centrum van Ooltgensplaat vertrok het gezelschap van raadsleden, collegeleden en leden van het managementteam in de bus en werd er een route gereden door Ooltgensplaat, Langstraat, Achthuizen, Oude-Tonge, Zuidzijde en Den Bommel. Het laatste stukje van de route

Lees meer
Raad bezoekt visserijcluster in Stellendam

Raad bezoekt visserijcluster in Stellendam

Op vrijdagmorgen 15 maart bezocht een delegatie van de SGP-fractie, samen met andere raadsleden en collegeleden van Goeree-Overflakkee de visserijcluster in Stellendam. De eilandbestuurders werden ontvangen door de oud burgemeester van Goedereede, de heer C. Sinke, thans voorzitter van de visserijvereniging Zuid-West. Ook de UFA directeur J. van Nieuwenhuize was blij met het bezoek. Hij

Lees meer

Raad verdiept zich in welzijnswerk op het eiland

Regelmatig gaan raadsleden op werkbezoek om kennis op te doen over diverse aspecten die er spelen in de samenleving. Op uitnodiging van vier stichtingen die actief zijn in het welzijnswerk bezochten de vertegenwoordigers van de diverse partijen de SWO-bijeenkomst op 6 maart jl. De fracties maakten kennis met het werk en de medewerkers van vier

Lees meer

Pin It on Pinterest