Categorie: Dossiers

Beperking van hinder bij Haringvlietbrug – 2 stroken 50km/h

Beperking van hinder bij Haringvlietbrug – 2 stroken 50km/h

Vandaag kwam het positieve nieuws dat de Haringvlietbrug tot de renovatie open blijft met 2 versmalde rijstroken en een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Eerder werden er maatregelen bedacht waarbij slechts 1 rijstrook open zou blijven. Dat zou grote gevolgen hebben waarbij het verkeer op soms meer dan 1 uur vertraging moest rekenen. Dankzij

Lees meer
Opnieuw cursus Politiek Actief op Goeree-Overflakkee

Opnieuw cursus Politiek Actief op Goeree-Overflakkee

Door de enorme belangstelling eerder dit jaar voor de cursus Politiek Actief, is besloten dit jaar nog eens de gratis cursus te organiseren. Heb je interesse in de lokale politiek? Doe dan ook mee!  De cursus Politiek Actief, verzorgd door ProDemos, is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet

Lees meer
Gemeenten Zuid-Hollandse Delta slaan handen ineen om mkb te helpen met digitalisering

Gemeenten Zuid-Hollandse Delta slaan handen ineen om mkb te helpen met digitalisering

De gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Nissewaard, Westvoorne, MKB Rotterdam Rijnmond en lokale ondernemersverenigingen hebben samen met de provincie Zuid-Holland de MKB-Deal Digitalisering Zuid-Hollandse Delta gesloten om mkb-ondernemers vraaggericht te helpen bij hun digitaliseringsvraagstukken. Met behulp van onder andere digitaliseringsvouchers, digitaliseringscoaches en het organiseren van masterclasses worden ondernemers hierin ondersteund. Deze publieke/private samenwerking heeft

Lees meer
Unanieme steun voor amendement wijziging rekeningresultaat

Unanieme steun voor amendement wijziging rekeningresultaat

Bij de behandeling van de jaarrekening diende SGP-woordvoerder Peter Grinwis een amendement in om met een deel van het rekeningresultaat van 2020 de inzet van de Enecogelden in 2021 overbodig te maken. ‘Het college stelt een bestemming voor het positieve rekeningresultaat.
 We kunnen daarmee instemmen. Zeker gezien de uitdagingen voor de toekomst’, zegt Grinwis die

Lees meer
Motie verantwoording Innovatiegelden

Motie verantwoording Innovatiegelden

De SGP-fractie heeft vorig jaar hebben we bij de jaarrekening, of bij de begroting, nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de verantwoording van het Smart Water programma en in het verlengde daarvan Paulina.nu en Eilandmarketing. Drie projecten die door de vorige raad als innovatie projecten zijn opgevoerd. Daarmee is best een aanzienlijk bedrag gemoeid van een half

Lees meer
Wel proeftuinen – geen proefkonijnen bij energietransitie

Wel proeftuinen – geen proefkonijnen bij energietransitie

In de raadsvergadering van donderdag 17 juni werd de RES 1.0 door de gemeenteraad vastgesteld. ‘Samen hopen we te gaan bouwen aan een duurzame samenleving, waarbij het uitgangspunt is te komen tot een CO2 arme samenleving’, aldus SGP-woordvoerder C.G.M. Grinwis. Hij gaf aan dat de SGP op basis van bijbelse gronden zich geroepen weet om

Lees meer
Doe mee en geef uw input voor het verkiezingsprogramma

Doe mee en geef uw input voor het verkiezingsprogramma

In D.V. 2022 zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. Daarvoor stelt de verkiezingsprogrammacommissie van de SGP op Goeree-Overflakkee een programma op. Graag nemen we daar relevante aandachtspunten vanuit de inwoners van Goeree-Overflakkee in mee. Doet u mee? Vul dan de vragenlijst in. De verkiezingsprogrammacommissie zal rekening houdend met de algemene uitgangspunten van de SGP

Lees meer
Regionale Energiestrategie Goeree-Overflakkee: Samen zoeken naar nieuwe ruimte

Regionale Energiestrategie Goeree-Overflakkee: Samen zoeken naar nieuwe ruimte

Goeree-Overflakkee heeft op 1 april de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 opgeleverd. In dit document staat omschreven hoe Goeree-Overflakkee op duurzame wijze elektriciteit kan opwekken. De RES 1.0 is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende partijen, waaronder de gemeente Goeree-Overflakkee, Provincie Zuid-Holland en waterschap Hollandse Delta.  In 2019 presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord, de Nederlandse

Lees meer
Aangepaste vorm van Dodenherdenking 4 mei 2021

Aangepaste vorm van Dodenherdenking 4 mei 2021

Ook dit jaar vond Dodenherdenking vanwege coronamaatregelen op een andere manier plaats dan gebruikelijk. Binnen de gemeente Goeree-Overflakkee legden bestuurders een krans bij de oorlogsmonumenten waar normaal gesproken een herdenkingsmoment wordt georganiseerd. Behalve een fotograaf waren daar geen andere personen bij aanwezig. Op 4 mei legden burgemeester, wethouders en een aantal raadsleden kransen bij de

Lees meer
De kaders voor participatie voor een klimaatkrachtig GO zijn opgesteld

De kaders voor participatie voor een klimaatkrachtig GO zijn opgesteld

In de raadsvergadering van 8 april zijn de kaders voor de participatie voor een klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee vastgesteld. In de reactie verwees woordvoerder Corné Grinwis naar dit stuk op de website. Wat verstaat de SGP daaronder? Als SGP lezen wij het zo: ‘we gaan het samen doen met onze burgers, samen staan we sterker, samen willen

Lees meer

Pin It on Pinterest