Categorie: Kierbesluit Haringvliet

Raad op werkbezoek bij LTO Noord

Raad op werkbezoek bij LTO Noord

Op vrijdagmiddag 25 mei 2018 bracht een delegatie van de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college van B&W van de gemeente Goeree-Overflakkee een werkbezoek op het gebied van land- en tuinbouw. In het bedrijf van de familie Moyses in Stellendam werd het gezelschap geïnformeerd over zaken gerelateerd aan land- en tuinbouw die actueel zijn op

Lees meer
Aanleg sifon havenkanaal Middelharnis gestart

Aanleg sifon havenkanaal Middelharnis gestart

Woensdag 30 augustus bracht de SGP-fractie van waterschap Hollandse Delta samen met de overige leden van het algemeen bestuur een bezoek aan het project Compenserende Maatregelen Kierbesluit op Goeree-Overflakkee. Na jaren van voorbereiding en uitvoering konden de aanwezige SGP-ers, Wim de Jong, Sjaak van Helden en Peter Grinwis zien hoe de aannemer deze week was

Lees meer
Gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee in volgende fase

Gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee in volgende fase

De gemeenteraad stemde donderdag 7 april in met de vaststellingsovereenkomst voormalige BBL-gronden (Bureau Beheer Landbouwgronden) Noordrand Goeree-Overflakkee. In deze overeenkomst staan de voorwaarden en bepalingen waaronder de voormalige BBL-gronden van de provincie Zuid-Holland in de Noordrand en de Van Pallandtpolder gefaseerd voor 1 januari 2019 aan de gemeente verkocht worden. Deze grondoverdracht draagt bij aan

Lees meer
Unieke samenwerking voor een natuurlijke en aantrekkelijke Noordrand Goeree-Overflakkee

Unieke samenwerking voor een natuurlijke en aantrekkelijke Noordrand Goeree-Overflakkee

In het natuurgebied de Scheelhoek in Stellendam ondertekenden donderdag 17 maart de gemeente Goeree-Overflakkee, de provincie Zuid-Holland, het Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten de overeenkomst Gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee. De vier partijen werken samen aan de gebiedsontwikkeling tussen Middelharnis en Stellendam voor efficiëntere bedrijfsvoering in de landbouw door kavelruil, opwekking van duurzame (wind)energie, aanleg van nieuwe

Lees meer

Inloopbijeenkomst Compenserende Maatregelen Kierbesluit

Donderdag 10 september 2015 organiseren waterschap Hollandse Delta, Evides Waterbedrijf en Rijkswaterstaat een inloopbijeenkomst over de compenserende maatregelen die worden uitgevoerd vanwege het kierbesluit. Geïnteresseerden zijn welkom op 10 september tussen 17.00 – 20.00 uur in ’t Wapen van Stellendam, Voorstraat 2, 3251 BD Stellendam. Tijdens de inloopbijeenkomsten willen wij u graag informeren over actuele

Lees meer

Voortgang werkzaamheden Compenserende Maatregelen Kierbesluit

Vanaf begin maart 2015 zijn de werkzaamheden van start gegaan voor de uitvoering van de Compenserende Maatregelen in de regio Voorne-West. Tegelijkertijd worden achter bureaus en in het veld vele voorbereidingen getroffen. Met dit bericht informeren wij u over de voortgang en wat dit voor u betekent. Hoe houden we rekening met uw wensen? Keukentafelgesprekken

Lees meer
SGP geeft toegevoegde waarde aan politiek bestuur

SGP geeft toegevoegde waarde aan politiek bestuur

De SGP is landelijk goed georganiseerd en bracht met diverse kopstukken op vrijdag 13 maart een werkbezoek aan Goeree-Overflakkee met als thema: ‘Op weg naar een duurzaam eiland’. Een thema dat goed past in de Bijbelse waarden en normen waar de partij voorstaat als het gaat om goed rentmeesterschap, het bouwen en bewaren van de

Lees meer

[Video] Compenserende maatregelen Kierbesluit

Deze film over 2014 begint met een uitleg over de gevolgen van het Kierbesluit en de maatregelen die waterschap Hollandse Delta, Evides Waterbedrijf en Rijkswaterstaat nemen om de gevolgen te compenseren.

Lees meer

Geen zout bij aardappelen

Landbouw vaart wel bij een gezonde bodem en voldoende zoet water. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar mede door het beleid van ‘Den Haag’ komen deze vanzelfsprekendheden in gevaar. In een landbouwbijeenkomst van het waterschap Scheldestromen in het Zeeuwse Heinkenszand roept SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf de regering op om veel beter te kijken naar de consequenties van de

Lees meer
Start Compenserende Maatregelen Kierbesluit

Start Compenserende Maatregelen Kierbesluit

Op donderdag 20 november heeft minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) de officiële starthandeling verricht voor de Compenserende Maatregelen van het Kierbesluit. De komende vier jaar voeren waterschap Hollandse Delta, Evides Waterbedrijf en Rijkswaterstaat diverse projecten uit om de zoetwatervoorziening voor de sloten op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee en het drinkwater voor Goeree-Overflakkee en

Lees meer

Pin It on Pinterest