Categorie: Waterschap Hollandse Delta

Aanslagen waterschapsbelasting Hollandse Delta op de mat

Aanslagen waterschapsbelasting Hollandse Delta op de mat

Deze week ontvangen inwoners en bedrijven op de Zuid-Hollandse eilanden de aanslagen voor de waterschapsbelastingen van waterschap Hollandse Delta. Met het belastinggeld betaalt het waterschap het werk voor stevige dijken, voor het zuiveren van afvalwater, voor voldoende water en veilige wegen. Dit jaar gaat het waterschap daarvoor onder meer de regionale waterkeringen Puttershoek, Strijen en

Lees meer
SGP WSHD steunt begroting 2021

SGP WSHD steunt begroting 2021

SGP-fractievoorzitter Wim de Jong begon zijn algemene beschouwingen op de begroting van 2021 van het Waterschap Hollandse Delta met de volgende woorden: ‘Het jaar 2020 wordt beheerst door de uitbraak van de pandemie Covid-19. We dachten te leven in een maakbare maatschappij. Nu blijkt dat we kleine mensjes zijn die leven in een breekbare maatschappij.

Lees meer
SGP-Waterschapsfractie stelt vragen rondom zoet water op de Kop van Goeree

SGP-Waterschapsfractie stelt vragen rondom zoet water op de Kop van Goeree

Van diverse zijden vernam de SGP-fractie van Waterschap Hollandse Delta van de problemen van onvoldoende zoetwater op de Kop van Goeree. Sommige kranten schreven deze zomer over ‘diefstal van water uit natuurgebieden’, tot onvrede van boeren die juist water nodig hebben voor gewassen. ‘Een groot deel van het water tussen het Zuid-Hollandse Ouddorp en de

Lees meer
[Video] Aanleg vijf zonneparken gestart voor waterschap Hollandse Delta

[Video] Aanleg vijf zonneparken gestart voor waterschap Hollandse Delta

HVC gaat van start met de aanleg van vijf zonnepaneelparken op vijf rioolwaterzuiveringen van waterschap Hollandse Delta. De zonneparken in Barendrecht, Goedereede, Middelharnis, Numansdorp en Zwijndrecht met in totaal bijna 17.000 zonnepanelen wekken samen 6,6 MWh op. Heemraad Leo Stehouwer van het waterschap, wethouder Tanja de Jonge van de gemeente Barendrecht en directeur Duurzame Energie

Lees meer
SGP pleit voor behoud geborgde zetels waterschap

SGP pleit voor behoud geborgde zetels waterschap

Afgelopen weken is er op diverse fronten discussie gevoerd over het wel of niet afschaffen van de geborgde zetels binnen het bestuur van het waterschap. Een onlangs verschenen rapport van de Commissie Boelhouwer erkent dat dat geborgde zetels goed werk doen, maar op termijn moeten worden afgeschaft. De SGP-fractie in het Waterschap Hollandse Delta heeft

Lees meer
Waterschap wil beeldbepalende bomenrij behouden

Waterschap wil beeldbepalende bomenrij behouden

De 1.139 populieren langs het Volkerak blijven voorlopig staan. Aanleiding is een onderzoek naar de natuurwaarden dat altijd wordt gedaan bij voorgenomen bomenkap. De bomenrij blijkt van belang voor met name vleermuizen. Heemraad wegen & groen Petra van Nes stelt het bestuur van Hollandse Delta daarom nu voor om de bomenrij in stand houden. In

Lees meer
SGP WSHD stelt vragen over voorgenomen werkzaamheden op zondag

SGP WSHD stelt vragen over voorgenomen werkzaamheden op zondag

De SGP-fractie in het Waterschap Hollandse Delta heeft deze week vragen gesteld over de werkzaamheden die op zondag verricht gaan worden aan de Rotterdamseweg te Ridderkerk in de periode van maart tot en met eind mei. Zo liet commissielid Bert Staat dinsdag weten in de Commissie Waterkering, (Vaar)Wegen en Vergunningverlening (WWV). Bij de gestelde vragen

Lees meer
SGP pleit voor realistische begroting Waterschap

SGP pleit voor realistische begroting Waterschap

Sinds de verkiezingen in maart jl. bestaat het college van Waterschap Hollandse Delta uit de Waterschapspartij Hollandse Delta, Gebouwd, Ongebouwd en CDA en SGP. Dit college heeft het initiatief genomen om de problemen in het Waterschapshuis het hoofd te bieden. Een commissie van 4 leden uit de Verenigde Vergadering (VV) heeft, met hulp uit de

Lees meer
Rioolwaterzuivering Goedereede gerenoveerd

Rioolwaterzuivering Goedereede gerenoveerd

Goedereede – Het beluchtingscircuit van de rioolwaterzuivering aan de Teuntjesweg in Goedereede op de kop van Goeree-Overflakkee is gerenoveerd. Eigenaar waterschap Hollandse Delta liet de binnenste betonnen ringen in een afvalwatertank vervangen. Beluchtingstank 3 neemt het grootste deel van de zuiveringscapaciteit voor zijn rekening. Deze tank is nu gerenoveerd. Aanleiding was betonaantasting van de binnenste

Lees meer
SGP-WSHD eens met voorgestelde richting bij Waterschap

SGP-WSHD eens met voorgestelde richting bij Waterschap

Op woensdag 17 juli 2019 vond er een gezamenlijke vergadering plaats van de drie commissies welke actief zijn binnen het bestuur van het Waterschap Hollandse Delta (WSHD). Ondanks dat deze avond laat in het vergaderseizoen plaats had, vond het college van Dijkgraaf en Heemraden (D&H) het van belang alle fracties, welke deel uit maken van

Lees meer

Pin It on Pinterest