Categorie: Integraal Ruimtelijk Progr. GO

Gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee

Gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee

De SGP-fractie pleitte in de laatste raadsvergadering van 2015 om meer oog te hebben voor de agrariërs in dit gebied. Toch werd tijdens de raadsvergadering al snel duidelijk dat de door de provincie opgelegde opgave voor dit gebied complex is. Alle zaken verdienen op een juiste wijze aandacht. Uiteindelijk moet dat leiden tot een ‘optimum’,

Lees meer

Strandje in Ooltgensplaat wordt opgeknapt

Het strandje in Ooltgensplaat wordt opgeknapt. Zo wordt onder andere het grasveld geëgaliseerd, het parkeerterrein wordt opgeknapt, er komt een kindergedeelte  voorzien van zand, er wordt een drijvende steiger geplaatst, er komen picknicktafels, bankjes, een BBQ-plaats en minivoetbaldoeltjes. Kortom het strandje wordt een stuk aantrekkelijker voor de inwoners van Ooltgensplaat, voor toeristen en passerende fietser

Lees meer
Schenking van Droomfonds voor Haringvliet biedt kansen voor Goeree-Overflakkee

Schenking van Droomfonds voor Haringvliet biedt kansen voor Goeree-Overflakkee

De schenking van het Droomfonds aan diverse samenwerkende natuurorganisaties voor hun projectplan Met de Stroom Mee biedt kansen voor Goeree-Overflakkee. De natuurorganisaties willen samen met betrokken overheden en andere partijen nieuwe natuur in en rond het Haringvliet, het Spui en in de Voordelta realiseren. “We kennen de exacte plannen nog niet precies”, geeft wethouder Piet

Lees meer
Welkomstborden op Goeree-Overflakkee

Welkomstborden op Goeree-Overflakkee

De gemeente Goeree-Overflakkee en de Provincie Zuid-Holland hebben op de toegangswegen naar Goeree-Overflakkee welkomstborden geplaatst. Het plaatsen van deze welkomstborden maakt bezoekers, maar ook bewoners erop attent dat ze het mooie eiland Goeree-Overflakkee oprijden. De borden benadrukken de gastvrijheid van de gemeente Goeree-Overflakkee en de unieke ligging als zuidelijkste punt van de provincie Zuid-Holland. De

Lees meer
‘Waterveiligheid boven alles bij getijdencentrale Brouwersdam’

‘Waterveiligheid boven alles bij getijdencentrale Brouwersdam’

In de Brouwersdam komt de eerste getijdencentrale van Nederland waarbij eb en vloed elektriciteit opwekken. Volgens de Zuid-Hollandse gedeputeerde Han Weber heeft het plan alles in zich om Goeree-Overflakkee een enorme boost te geven. “De getijdencentrale wordt een etalageproject voor de Nederlandse water- en energiesector.” Laten we beginnen bij het begin. Sinds de aanleg van

Lees meer
Directeur Deltawind in Nieuwsbrief Gaan voor Goeree-Overflakkee

Directeur Deltawind in Nieuwsbrief Gaan voor Goeree-Overflakkee

De gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zuid-Holland willen meer windenergie opwekken om bij te dragen aan een ‘energieneutraal’ eiland in 2020. Directeur Monique Sweep van duurzame energiecoöperatie Deltawind vindt dat bewoners van het eiland hiervan moeten profiteren. “Als je tegen windmolens aankijkt, mag je er ook aan verdienen.” Dat staat in het nieuwste nummer van

Lees meer
Combinatie recreatie en zorg biedt mogelijkheden op Goeree-Overflakkee

Combinatie recreatie en zorg biedt mogelijkheden op Goeree-Overflakkee

In de laatst verschenen nieuwsbrief van ‘Gaan voor Goeree-Overflakkee’ (augustus 2013), zegt bestuurslid Wim Driese van CuraMare: “Wij willen mensen graag gedurende hun hele levensloop in hun zorgbehoefte voorzien. Onze zorgverlening moet goed zijn, laagdrempelig en snel. Vooral op het gebied van ouderenzorg hebben we de afgelopen jaren een flinke inhaalslag gemaakt. Die liep op

Lees meer
Nieuwsbrief IRP: ‘minder regels, meer meedenken’

Nieuwsbrief IRP: ‘minder regels, meer meedenken’

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee bundelen de krachten om het eiland Goeree-Overflakkee een extra impuls te geven. Zij werken samen in het Integraal Ruimtelijk Programma Goeree-Overflakkee. Het versterken van de regionale economie is het doel van dit programma. In de nieuwsbrief van Juli staat een interview met mevr. van Lier, inwoner van Ouddorp

Lees meer
Kansen voor Goeree-Overflakkee met IRP

Kansen voor Goeree-Overflakkee met IRP

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee bundelen de krachten om het eiland Goeree-Overflakkee een extra impuls te geven. Zij werken samen binnen het Integraal Ruimtelijk Programma Goeree-Overflakkee. Het doel: versterken van de regionale economie. Een interview met onafhankelijk voorzitter van de stuurgroep Integraal Ruimtelijk Programma. Er zijn kansen genoeg om Goeree-Overflakkee sterker op de

Lees meer
Eerste Nieuwsbrief over Integraal Ruimtelijk Programma GO

Eerste Nieuwsbrief over Integraal Ruimtelijk Programma GO

De gemeente Goeree-Overflakkee speelt een belangrijke rol bij het stimuleren van nieuwe economische dragers voor het Zuid-Hollandse eiland. Volgens wethouder Piet Koningswoud (SGP) biedt het Integraal Ruimtelijk Programma genoeg kansen. “We zetten in op duurzaamheid en toerisme. Daar heeft iedereen profijt van.” Koningswoud is een bestuurder die de eilandgemeente Goeree-Overflakkee kent van haver tot gort.

Lees meer

Pin It on Pinterest