Categorie: Sociaal Domein op GO

Sociaal Domein: Focus op leefwereld i.p.v. systeemwereld

Sociaal Domein: Focus op leefwereld i.p.v. systeemwereld

De SGP-fractie kan zich in grote lijnen vinden in de startnotitie voor nieuw beleid voor het sociaal domein. Deze kwam aan de orde in de raadsvergadering van donderdag 23 september jl. Wel gaf Woordvoerder Rien van der Boom aan dat er veel ambitie in staat en dat wat de SGP betreft dit nu al ingevoerd

Lees meer
Hulp gezocht! input gevraagd!

Hulp gezocht! input gevraagd!

De gemeente Goeree-Overflakkee is bezig met het schrijven van een overkoepelend beleidsplan Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning. De belangrijkste vraag: “Hoe kunnen we onze inwoners het beste ondersteunen?” De gemeente willen we graag inwoners betrekken bij het maken van dit plan, dat inwoners moet helpen langer zelfstandig thuis te kunnen wonen en deel te kunnen

Lees meer
[Video] College Goeree-Overflakkee belt met mantelzorgers

[Video] College Goeree-Overflakkee belt met mantelzorgers

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee hebben als onderdeel van het ‘belteam‘ van 0187Coronahulp/stichting ZIJN recent een aantal mantelzorgers gebeld. Na een korte belinstructie konden ze aan de slag. Elk collegelid belde twee tot drie mensen op om te informeren hoe het met hen ging en om te kijken of er extra hulp of

Lees meer
Nieuwe website Kindpakket Goeree-Overflakkee

Nieuwe website Kindpakket Goeree-Overflakkee

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft de website voor het Kindpakket vernieuwd. Met de nieuwe ‘webshop’ is het voor gezinnen met een laag inkomen in één oogopslag duidelijk wat de mogelijkheden zijn. De nieuwe website wordt op 30 december gelanceerd. Dit betekent dat op die dag een paar uur geen gebruik kan worden gemaakt van de website

Lees meer
SGP breekt lans voor PGB informele jeugdzorg

SGP breekt lans voor PGB informele jeugdzorg

In de raadsvergadering van 12 december werd op initiatief van de SGP en ChristenUnie een amendement ingediend om de voorgestelde drastische verlaging van het Persoons Gebonden Budget (PGB) voor informele jeugdzorg te verlagen, om te buigen. In de vorige raadsvergadering uitte de SGP, bij monde van woordvoerder Rien van der Boom, al haar zorgen over

Lees meer

Proef: reizen met de GoOV-app

Gezocht op Goeree-Overflakkee:  Vijftien niet-mobiele ouderen die met GoOV-app gratis willen leren reizen met het Openbaar Vervoer U blijft vaak thuis terwijl u ergens heen wilt? Omdat zelf rijden niet meer gaat en het Openbaar Vervoer soms moeilijk is? Dan is De Reiskoffer er voor u. Met de producten uit De Reiskoffer kunnen volwassenen (en

Lees meer
Deelnemers van het project De Reiskoffer ontvangen certificaat

Deelnemers van het project De Reiskoffer ontvangen certificaat

Er zijn veel mensen – volwassenen, jeugdigen en kinderen – voor wie het reizen met het Openbaar Vervoer (nog) niet vanzelfsprekend is. De gemeente Goeree-Overflakkee biedt, in samenwerking met de provincie Zuid-Holland, Connexxion en GoOV, het product De Reiskoffer aan. Woensdag 6 juni ontvingen de deelnemers het certificaat uit handen van wethouder Berend Jan Bruggeman.

Lees meer
SGP onderstreept belang van Paulina.nu met werkbezoek

SGP onderstreept belang van Paulina.nu met werkbezoek

De zorg staat in Nederland en op Goeree-Overflakkee voor grote uitdagingen. Een sector waarin de meeste mensen van ons eiland werkzaam zijn. Een mooi moment voor de SGP op Goeree-Overflakkee om hun betrokkenheid te laten zien bij het prille initiatief: Paulina.nu. Programmamanager Marita Dogterom praatte de SGP-ers bij over de diverse initiatieven die op de

Lees meer
Nieuw digitaal gezondheidsplatform GezondGO.nl

Nieuw digitaal gezondheidsplatform GezondGO.nl

Vanaf 1 januari 2018 kunnen inwoners en (zorg)professionals van Goeree-Overflakkee terecht op de website www.GezondGO.nl voor alle informatie over zorg en welzijn in de regio. GezondGO.nl is een gezamenlijk product van Zorggroep Haringvliet (en daarmee alle huisartsen) en de gemeente Goeree-Overflakkee. De website geeft juiste, actuele en betrouwbare informatie over het aanwezige zorgaanbod op Goeree-Overflakkee.

Lees meer
Gemeente zoekt leden voor cliëntenraad jeugd

Gemeente zoekt leden voor cliëntenraad jeugd

De gemeente Goeree-Overflakkee zoekt voor de cliëntenraad jeugd geïnteresseerde jeugdigen of ouders/verzorgers van jeugdigen die momenteel jeugdhulp ontvangen. Zij kunnen bij uitstek vanuit eigen ervaringen een bijdrage leveren aan het jeugdbeleid op Goeree-Overflakkee. Verbetering jeugdbeleid Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Zij kunnen de zorg dichter bij de inwoners organiseren, maar

Lees meer

Pin It on Pinterest