Provinciale fractie: ‘Afhandeling vergunningen moet beter’

Provinciale fractie: ‘Afhandeling vergunningen moet beter’

De ChristenUnie & SGP fractie Zuid Holland heeft het functioneren van Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) aan de orde gesteld in de provinciale Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie. Waarom? Vergunning-trajecten en ontheffingsaanvragen inzake Wet...