Programmabegroting 2009

Programmabegroting 2009

De programmabegroting 2009 is in concept inmiddels verschenen en uitgereikt aan de raadsleden. Overigens ligt de ontwerpbegroting voor een ieder ter inzage en is algemeen verkrijgbaar. Nog gemakkelijker is het downloaden van onze site. De raadsfracties kunnen...
Barack Obama of John McCain?

Barack Obama of John McCain?

De Amerikaanse verkiezingen komen eraan! Je leest erover in de kranten en je hoort ervan op de radio. Een heel spektakel. Misschien snap je er allemaal niets van. Misschien vind je het allemaal maar overdreven gedoe. Toch zijn deze verkiezingen heel belangrijk voor de...
Informatiemarkt voor jongeren: Wat vind jij?

Informatiemarkt voor jongeren: Wat vind jij?

Hoe communiceer je het makkelijkst met de gemeente? Zijn er starterswoningen in de gemeente aanwezig? Hoe staat het met het voorzieningenniveau binnen de gemeente? Deze vragen en nog veel meer, komen aan bod tijdens de informatieavond die georganiseerd wordt door de...
Uitnodiging presentatie Toekomstvisie gemeente Goedereede

Uitnodiging presentatie Toekomstvisie gemeente Goedereede

De gemeente Goedereede werkte de afgelopen maanden hard aan een visie op de gemeente in 2020. De gemeenteraad gaf opdracht om deze visie samen met de inwoners van de gemeente te ontwikkelen. Daartoe gaven circa 300 inwoners in april van dit jaar hun mening over een...
Gemeenteraad Goedereede nodigt jongeren uit om mee te praten

Gemeenteraad Goedereede nodigt jongeren uit om mee te praten

De gemeenteraad van de gemeente Goedereede wil graag bij het opstellen van haar jongerenbeleid in contact komen met de jongeren uit de gemeente. Door te achterhalen wat er speelt onder jongeren kan de gemeente beter aansluiten op de wensen van de jeugd. Aan de hand...