Kabinet wijst formeel gebieden aan voor windmolenparken

Het kabinet heeft in overleg met de provincies elf gebieden aangewezen waar het vaak waait. Tot 2020 kunnen hier nieuwe grootschalige windmolenparken gebouwd worden. Het gaat onder andere om Goeree-Overflakkee en de Krammersluizen. Dit zijn gebieden die geschikt zijn...
SGP op werkbezoek bij Voedselbank Goeree-Overflakkee

SGP op werkbezoek bij Voedselbank Goeree-Overflakkee

Op donderdag 28 maart bracht een delegatie van de SGP fractie op Goeree-Overflakkee een bezoek aan de Voedselbank op Goeree-Overflakkee. De SGP-fractie wil graag op de hoogte zijn van allerhande zaken die op het eiland spelen. Daarom wordt regelmatig een werkbezoek...

SGP eurofractie staat vierkant achter Pulskor

Op 21 maart werd er door de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee een motie aangenomen waarin het college werd opgeroepen om alles in het werk te stellen om meer pulskor-ontheffingen voor de visserij te krijgen. Hierdoor komt er een verdere verduurzaming en is er...

Grote opkomst informatiebijeenkomst concessie lokale omroep

Op woensdag 27 maart organiseerde de gemeente Goeree-Overflakkee een openbare informatiebijeenkomst in voorbereiding op het advies dat het college van burgemeester en wethouders zal voorleggen aan de gemeenteraad over de concessie voor de lokale omroep. Naast...
Sociaal economische effecten upgrading N59

Sociaal economische effecten upgrading N59

De gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland moeten samen optrekken om de N59 te verbeteren. ‘Een betere N59 zal een flinke impuls geven aan de bereikbaarheid, de economische vitaliteit en de leefbaarheid van beide gemeenten. Bovendien zal de...