Beëdiging nieuwe wethouders en raadsleden

Beëdiging nieuwe wethouders en raadsleden

In de raadsvergadering van 30 maart werden twee nieuwe raadsleden en drie wethouders benoemd en geïnstalleerd. Tevens werden de drie leden van de Rekenkamer Goeree-Overflakkee beëdigd. Verder werd het raadsakkoord vastgesteld en het collegeprogramma besproken....
Raadsakkoord

Raadsakkoord

De fracties van de politieke partijen in de gemeenteraad van Goedereede, te dezen elk vertegenwoordigd door hun fractievoorzitter, verklaren over de hierna genoemde beleidsonderwerpen raadsbrede overeenstemming te hebben bereikt. Dit akkoord wordt dan ook als een...
Fractiegewijs Eilanden Nieuws 24 maart 2006

Fractiegewijs Eilanden Nieuws 24 maart 2006

De verkiezingen liggen inmiddels weer een aantal weken achter ons. De uitslag is bekend. Bij de ene partij zal het een teleurstelling zijn terwijl een andere partij blij is met winst. De SGP in Goedereede mocht haar vijf zetels behouden en daarvoor mag de dank aan de...
Een nieuw college

Een nieuw college

Donderdagmiddag 23 maart 2006 is bekend geworden dat het nieuwe college van gemeente Goedereede is gevormd. De partijen SGP, CDA en VGB leveren ieder een wethouder. Voor de SGP is dat dhr. Admiraal, voor CDA de heer Visser (zoon van oud-wethouder Visser) en voor de...
Afscheid fractievoorzitter B.L. Noorthoek

Afscheid fractievoorzitter B.L. Noorthoek

Tijdens de raadsvergadering van 15 maart werd afscheid genomen van de nestor van de gemeenteraad: SGP-fractievoorzitter B.L. Noorthoek. Na bijna 32 jaar raadslid te zijn geweest, vond hij het nu tijd om de politiek vaarwel te zeggen. Hij werd toegesproken door de...