Beantwoording vragen Programmabegroting 2008

Beantwoording vragen Programmabegroting 2008

Het college van B en W heeft de vragen die de politieke partijen gesteld hebben in het kader van de begroting 2008 beantwoord. Per programma zijn de vragen van alle politieke partijen gebundeld met daaronder de antwoorden. De volgorde van de vragen en antwoorden is...
Vragen Programmabegroting 2008

Vragen Programmabegroting 2008

De SGP-fractie heeft het college van B&W vragen gesteld naar aanleiding van de programmabegroting 2008. Volgens de fractie geeft de begroting een goed overzicht van de inkomsten en uitgaven van de gemeente. De toegankelijkheid en inzichtelijkheid is sterk...
Vragen Programmabegroting 2008

‘Vier òf één?’ of: ‘Vier èn één?’

De laatste tijd laait de discussie binnen de vier gemeenteraden van het eiland hoog op: moet Goeree-Overflakkee blijven bestaan uit vier gemeenten of is het wenselijk over te gaan tot samenvoeging? De eilandelijke SGP-fracties hebben een gezamenlijk standpunt...
Vragen Programmabegroting 2008

Bestuurskrachtmeting

Ongeveer twee jaar geleden heeft het college van GS (Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie) opnieuw de vraag op tafel gelegd of de gemeenten in haar provincie, dus ook op ons eiland, wel voldoende bestuurskracht bezaten om de steeds groter en...