Fractiebijbel voor nieuwe SGP fractie op Goeree-Overflakkee

Fractiebijbel voor nieuwe SGP fractie op Goeree-Overflakkee

Op vrijdag 28 december kwam de nieuwe fractie van de SGP Goeree-Overflakkee officieel voor het eerst bijeen. De heer H.C. van Rossum van het eilandelijk bestuur maakte van die gelegenheid gebruik om een fractiebijbel te overhandigen aan de nummers 1 en 9 van de...
Gebiedsprofiel Goeree-Overflakkee

Gebiedsprofiel Goeree-Overflakkee

Gedeputeerde Staten hebben het gebiedsprofiel Goeree-Overflakkee vastgesteld. Dit is het derde gebiedsprofiel in een reeks van 17. Met de introductie van deze profielen wil de provincie ruimtelijke kwaliteit als belangrijke voorwaarde stellen voor nieuwe...
Dienstverlening nieuwe gemeente

Dienstverlening nieuwe gemeente

De openingstijden van het gemeentehuis van de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee zijn bekend. Om zoveel mogelijk aan te sluiten op de wensen van de ‘klanten’ is gekozen voor ruime openingstijden. Naast de standaard werkdagen, is het gemeentehuis voortaan ook op...
Coalitieakkoord getekend: Samen voor een sterk eiland

Coalitieakkoord getekend: Samen voor een sterk eiland

Op donderdag 20 december werd het coalitieakkoord van de SGP, VVD, ChristenUnie en CDA getekend door de fractievoorzitters. De coalitie kiest voor de komende jaren voor vier hoofdthema’s: Leefbaarheid, aandacht voor jong en oud, Versterken van de economie en...
Koninklijke onderscheiding voor SGP-er Human

Koninklijke onderscheiding voor SGP-er Human

In de laatste bijzondere gemeenteraadsvergadering van de gemeente Goedereede is ontving SGP-raadslid Human een Koninklijke Onderscheiding. De versierselen, die horen bij Lid in de orde van Oranje Nassau, werden opgespeld door loco-burgemeester Frans Tollenaar. De heer...