Waardevolle contacten op markt Dirksland

Waardevolle contacten op markt Dirksland

Op zaterdag 28 juni was de SGP present op de jaarmarkt van de Gereformeerde Gemeente te Dirksland. Bezoekers werd gevraagd een keus te maken voor de besteding van het geld. Ook op deze markt scoorden zorg en veiligheid bijzonder hoog. De SGP-fractie neemt deze...
Aantal geborgde zetels waterschapsbesturen niet verminderd

Aantal geborgde zetels waterschapsbesturen niet verminderd

Vermindering van het aantal geborgde zetels in de waterschapsbesturen in Zuid-Holland gaat niet door. Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben een initiatief van D66, GL, PvdA, PvdD en SP verworpen. De initiatiefnemers kregen onvoldoende steun om een aanpassing van...

Platteland online; de boer in de cloud

Er moet een einde komen aan de beperkingen in het digitale verkeer in kleine kernen en buitengebieden. Dat vindt de fractie van ChristenUnie&SGP in Zuid-Holland. De fractie deed daarom tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 25 juni 2014 een voorstel om...
Proefproject met wijkteam van start op Goeree-Overflakkee

Proefproject met wijkteam van start op Goeree-Overflakkee

De Nederlandse samenleving staat voor grote veranderingen. De gemeente krijgt per 1 januari 2015 een groot aantal taken op het gebied van jeugd, zorg en participatie overgedragen vanuit het Rijk. Dit gaat samen met een aanzienlijke bezuiniging. Een grote uitdaging,...
[Video] SGPJ-Jongerenschooldebat 2014

[Video] SGPJ-Jongerenschooldebat 2014

Op dinsdag 17 juni vond het traditionele schooldebat plaats in het bestuurscentrum ‘Het Rondeel’. Dit educatieve programma wordt al jarenlang georganiseerd door de SGP jongeren en in samenwerking met de SGP-fractie vorm gegeven. Twee agendapunten werden behandeld: De...