Buurtpreventie in Ouddorp een succes!

Buurtpreventie in Ouddorp een succes!

Op 21 mei startte een groep van acht inwoners uit de buurten Diependorst, Broekweg en Bredeweg met een buurtpreventieproject in Ouddorp. Het doel van dit project is om de eigen woonomgeving veiliger en leefbaarder te maken. Stichting PUSH opbouwwerk organiseerde drie...
Kleurrijke SGP NIEUWS informeert burgers Goedereede

Kleurrijke SGP NIEUWS informeert burgers Goedereede

Deze week is SGP NIEUWS weer verschenen. Met deze huis-aan-huis uitgave informeert de SGP in Goedereede de inwoners van de gemeente over het beleid van de fractie en de gemeente. Aandacht is er voor de zelfstandigheid van de gemeente, de zorg om de ambulancediensten...
Decembergroet over Goedereede als veilige haven

Decembergroet over Goedereede als veilige haven

Traditioneel stuurt de SGP aan bestuur en medewerkers van de gemeente een decembergroet. Dit jaar stond ‘Goedereede’ centraal. Niet om de dreigende herindeling, maar veelmeer om een andere reden. In de groet wordt gerefereerd aan het ontstaan van...
SGP vraagt aandacht voor waardige sluiting huwelijk

SGP vraagt aandacht voor waardige sluiting huwelijk

De laatste raad van Goedereede werd nog spannend door een schorsing. Waren de partijen bereid om een bedrag van 55.000 euro op tafel te leggen om het proces tegen herindeling vorm te geven? Ook werd er een debat gevoerd voor de detailhandelsvisie en het nieuwe...
Oprichting Samenwerkingsverband Autonome Gemeenten

Oprichting Samenwerkingsverband Autonome Gemeenten

Op woensdag 15 december j.l. werd in de voormalige Van Nelle fabriek in Rotterdam het samenwerkingsverband voor Autonome Gemeenten (SVAG) opgericht. Het SVAG is een initiatief van de gemeenten Goedereede en Nederlek (Zuid-Holland). In een openingsspeech refereerde...