Collectieve zorgverzekering minima Goeree-Overflakkee

Collectieve zorgverzekering minima Goeree-Overflakkee

De gemeente Goeree-Overflakkee biedt aan inwoners met een laag inkomen de mogelijkheid een collectieve zorgverzekering af te sluiten. Daarvoor is een overeenkomst afgesloten met zorgverzekeraar CZ. Voor 2022 is het nu voor inwoners met een minimuminkomen mogelijk om...
SGP WSHD vraagt meer daadkracht rondom watersysteem

SGP WSHD vraagt meer daadkracht rondom watersysteem

De SGP in Waterschap Hollandse Delta diende tijdens de begrotingsbehandeling op 10 november jl. een motie in voor een robuust toekomstig bestendig watersysteem. Een groot deel van de Verenigde Vergadering van het Waterschap schaarde zich achter deze motie. De SGP...
SGP-Statenlid bepleit meer ruimte voor gemeenten om te bouwen

SGP-Statenlid bepleit meer ruimte voor gemeenten om te bouwen

Bij de behandeling van de provinciale begroting maakte Statenlid Gerard van de Breevaart (CU&SGP) een punt dat ook Goeree-Overflakkee raakt. De gemeente wil graag de bouw van meer woningen mogelijk maken, maar voelt zich belemmerd door het beleid dat Gedeputeerde...
Bas van der Vlies overleden

Bas van der Vlies overleden

Zondagavond 7 november overleed op 79-jarige leeftijd Bas van der Vlies, van 1981 tot 2010 Tweede Kamerlid voor de SGP.  Ook op Goeree-Overflakkee was hij geen onbekende. Tijdens zijn Kamerlidmaatschap kwam hij regelmatig op verzoek van de kiesverenigingen en fracties...
SGP dient amendement en motie in bij programmabegroting 2022

SGP dient amendement en motie in bij programmabegroting 2022

Namens de SGP-fractie diende financieel woordvoerder Peter Grinwis bij de behandeling van de begroting 2022, zowel een amendement in als een motie. Beiden bedoeld om richting te geven aan het gemeentelijk beleid en werden met wisselende meerderheden aangenomen. Met de...