Rapport (2001): Niet-Vrijblijvende Samenwerking op GO

Rapport (2001): Niet-Vrijblijvende Samenwerking op GO

Naar aanleiding van de startnotitie van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, “Waar ligt de grens?”, is door de vier gemeenten op Goeree-Overflakkee opdracht gegeven aan het onderzoek- en adviesbureau IVA Tilburg om de mogelijkheden voor niet-vrijblijvende...