Invoering Wabo: Eén vergunning voor (ver)bouwen

Invoering Wabo: Eén vergunning voor (ver)bouwen

Wie in of rond het huis wil (ver)bouwen heeft per 1 oktober 2010 nog maar één vergunning nodig: de omgevingsvergunning, gemakkelijk digitaal aan te vragen via www.omgevingsloket.nl. De aanvraag wordt via www.omgevingsloket.nl digitaal naar de gemeente toegezonden....
Raad neemt twee moties aan tegen herindeling

Raad neemt twee moties aan tegen herindeling

De gemeenteraad van Goedereede heeft in haar vergadering van 23 september jl. twee moties aangenomen tegen de voorgenomen herindeling. In de eerste motie wordt melding gemaakt van het feit dat de vier partijen die voor zelfstandigheid van Goedereede zijn (PvdA, SGP,...
ROMEINSE OPGRAVING GOEDEREEDE

ROMEINSE OPGRAVING GOEDEREEDE

Hazenberg Archeologie is betrokken bij een aantal projecten van het programma Odyssee. Met behulp van het programma Odyssee worden vergeten opgravingen uit depots gehaald en beschikbaar gesteld aan wetenschap en publiek. Archeoloog Jan Trimpe Burger legde in 1958,...
Islamisering levert pittige discussies op!

Islamisering levert pittige discussies op!

De door de SGP-jongeren te Goedereede georganiseerde discussie-avond over het onderwerp ‘Islamisering, verrijking of bedreiging?’ leverde vrijdagavond 10 september jl. pittige discussies op. De avond gehouden in de Rank werd door circa 60 personen bezocht....
Rijkswaterstaat onderneemt maatregelen voor kruising N57

Rijkswaterstaat onderneemt maatregelen voor kruising N57

Afgelopen week zijn er bij de verkeersregelinstallatie bij het kruispunt Ouddorp meerdere storingen geweest. Rijkswaterstaat meld dat het nieuwe software heeft geïnstalleerd om de opgetreden storingen te verhelpen. ‘Dit monitoren we nauwlettend. Een...