SGP-Jongeren steunen ‘Ouddorp bouwt voor jong en oud’

SGP-Jongeren steunen ‘Ouddorp bouwt voor jong en oud’

De initiatiefgroep “Ouddorp bouwt voor jong en oud” is in het leven geroepen tijdens de informatieavond over de Gronden van Breen op 17 oktober 2007. De initiatiefgroep wil graag de stem van de zwijgende meerderheid laten horen en op een positieve manier...
SGP Nieuws 2007 verschenen

SGP Nieuws 2007 verschenen

De laatste jaren is het voor de SGP-fractie gebruikelijk om aan het eind van het jaar middels een huis-aan-huisuitgave met de naam SGP Nieuws zijn visie op het gemeentelijk beleid te geven. Zaterdag 22 december is de editie 2007 verschenen, die voor de kerst bij u...
Raadsbrede motie tegen ontpoldering Zuiderdieppolders

Raadsbrede motie tegen ontpoldering Zuiderdieppolders

Vorig jaar vroeg de provincie Zuid-Holland de medewerking van de gemeenteraden van Goedereede en Dirksland om 400 hectare in de Zuiderdieppolders op Goeree-Overflakkee te ontwikkelen tot natuurgebied. De polders moeten een zogenaamd brak tot zout intergetijdengebied...
Raadsbrede motie tegen ontpoldering Zuiderdieppolders

SGP-fractie pleit voor heroverweging plan Zuiderdiep

Voor de structuurvisie voor Goeree-Overflakkee worden per gemeente toekomstvisies ontwikkeld. In de raadsvergadering van 29 november j.l. kwam daarbij de visie van de VEERO, mbt het recreatief medegebruik van de Zuiderdieppolders aan de orde. Het werk en de inzet van...
SGP-fractie pleit voor behoud voorzieningen Vliedberg

SGP-fractie pleit voor behoud voorzieningen Vliedberg

In de raadsvergadering van 29 november jl. kwamen de bouwactiviteiten van de Vliedberg in Ouddorp aan de orde. Al lange tijd is men van plan het gebouw uit te breiden met een verzorgingsvleugel vanaf de recreatiezaal in de richting van de rotonde bij de C1000. Vorig...