Watersnoodherdenkingen op Goeree-Overflakkee

Watersnoodherdenkingen op Goeree-Overflakkee

Op zaterdag 1 februari 2014 organiseert de gemeente Goeree-Overflakkee vier herdenkingsbijeenkomsten van de Watersnoodramp. De herdenkingen vinden plaats in Oude-Tonge, Stellendam, Nieuwe-Tonge en Den Bommel. Dit jaar is het 61 jaar geleden dat de Watersnoodramp...

Meer schade door vuurwerk op Goeree-Overflakkee

Tijdens de jaarwisseling is op Goeree-Overflakkee voor ruim € 57.000,- schade aan gemeentelijke eigendommen aangericht met vuurwerk. Meer dan een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Dit komt met name door het steeds zwaarder wordende (illegale) vuurwerk....

Voorstel voor blauwe containers van agenda

In de raadsvergadering van 23 januari jl. kwam het voorstel voor het invoeren van de blauwe container voor het oud-papier weer aan de orde. De meerderheid van de raad vond het voorliggende voorstel onvoldoende om tot besluitvorming over te gaan en wist met een motie...