Fractie laat zich informeren over mogelijke windmolenlocaties

Vorig jaar werd tussen de gemeenten op Goeree-Overflakkee en de provincie Zuid-Holland een bestuursakkoord gesloten over de plaatsing van windmolens op ons eiland. Dit jaar zullen een aantal onderzoekstrajecten worden doorlopen. Daarna kunnen de gemeente en de...
Profielschets nieuwe burgemeester Goeree-Overflakkee

Profielschets nieuwe burgemeester Goeree-Overflakkee

In de gemeenteraadsvergadering van 24 januari, zal de Commissaris van de Koningin, dhr. J. Franssen de profielschets voor de nieuwe burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee in ontvangst nemen. De profielschets die door de vertrouwenscommissie is opgesteld,...
Inspraak waterberging Volkerak-Zoommeer

Inspraak waterberging Volkerak-Zoommeer

Waterberging Volkerak-Zoommeer is een van de projecten van het rijksprogramma Ruimte voor de Rivier. De waterberging zal worden ingezet ter voorkoming van ongewenst hoge waterstanden in het benedenrivierengebied, vooral op het Haringvliet en Hollandsch Diep. Tot en...