De raad in vergadering bijeen op 27 november jl.

De raad in vergadering bijeen op 27 november jl.

Diverse uiteenlopende onderwerpen werden in de raad van 27 november jl besproken. Zo sprak de raad beeldvormend over de Najaarsnota 2014 en een voorstel in het kader van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand. Beide voorstellen komen de volgende vergadering terug in...
SGP in Waterschap wil tariefstijging beperken

SGP in Waterschap wil tariefstijging beperken

Op donderdag 27 november stelde de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta de begroting voor 2015 vast. Daarbij werd een motie van de SGP-fractie aangenomen. In de motie pleit de fractie voor een structurele bezuinigingen van 2,5 miljoen. ‘Aanleiding...
Raad bezoekt verkooppunt Buutegeweun in Markthal

Raad bezoekt verkooppunt Buutegeweun in Markthal

Op zaterdag 15 november 2014 heeft de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee een werkbezoek gebracht aan de Markthal in Rotterdam. Het verkooppunt van de Coöperatie Buutegeweun, waar streekproducten worden verkocht, stond centraal tijdens dit werkbezoek. Het gezelschap...
Jan Pieter Lokker waarnemend burgemeester Goeree-Overflakkee

Jan Pieter Lokker waarnemend burgemeester Goeree-Overflakkee

De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, benoemt met ingang van 16 december 2014 de heer drs. J.P.J. (Jan Pieter) Lokker tot waarnemend burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee. De heer Lokker is 65 jaar en lid van het CDA. De burgemeester van...