Provinciale Staten willen betere afspraken over zoetwater

De provincie Zuid-Holland moet met het Rijk duidelijke afspraken maken om de zoetwatervoorziening in Zuid-Holland te waarborgen. Dat vindt de meerderheid van Provinciale Staten. VVD, CDA, SP, D66, PVV, CU-SGP, 50PLUS Lather be me cialis 40 mg amazing perfect together...
Openbare vergadering WMO-adviesraad

Openbare vergadering WMO-adviesraad

De Wmo Adviesraad bestaat uit 13 vertegenwoordigers van belangenorganisaties of bewoners uit de Gemeente Goeree-Overflakkee met een onafhankelijke voorzitter. De Adviesraad is bevoegd gevraagd en ongevraagd een niet-bindend advies te geven aan het college van B&W...
[Video] SGP Jongerendag 2014 – Thema: Veiligheid

[Video] SGP Jongerendag 2014 – Thema: Veiligheid

Op DV 8 maart wordt de SGP Jongerendag weer gehouden in het Beatrixtheater in Utrecht. Deze dag zal een afwisselend programma gevolgd worden. Ook zullen een aantal misschien bekende mensen van de partij zijn. Denk hierbij aan Ivo Opstelten (minister van veiligheid en...