Gemeente test coupure Middelharnis

Maandag 3 november controleert de gemeente Goeree-Overflakkee of de coupure bij de Wilhelminabrug in Middelharnis nog goed past. Dat gebeurt in samenwerking met waterschap Hollandse Delta. Bij hoog water in de haven moeten de schotten voorkomen dat het water  het dorp...
Spreek mee over de eilandvisie van GO…

Spreek mee over de eilandvisie van GO…

Elke organisatie heeft behoefte aan een visie, ook de gemeente Goeree-Overflakkee. Het is immers belangrijk dat iedereen dezelfde kijk op de toekomst heeft om de maatschappelijke opgaven voor ons eiland samen op te pakken. Daarom gaf de gemeenteraad het college van...
Begroting 2015 aangeboden aan gemeenteraad

Begroting 2015 aangeboden aan gemeenteraad

De programmabegroting 2015 is onlangs aan de raad aangeboden en ligt tot en met 13 november 2014 ter inzage in het gemeentehuis. U kunt deze begroting raadplegen of downloaden onder aan deze pagina of inzien via de begrotingsapp. Beeldvormende raadsvergadering In de...
WMO – Van recht hebben op… Naar maatwerk voor!!

WMO – Van recht hebben op… Naar maatwerk voor!!

De maatschappij verandert waardoor burgers op een andere manier zorg en ondersteuning willen ontvangen: beter afgestemd op hun persoonlijke situatie en zo min mogelijk inbreuk doen op de (keuze)vrijheid. Daar komt bij dat de kosten van de zorg op termijn niet meer...