Programmarekening 2007 goedgekeurd

Programmarekening 2007 goedgekeurd

De Programmarekening van de gemeente Goedereede is in de raadsvergadering van donderdag 29 mei j.l goedgekeurd door de gemeenteraad. Niets dan lof had de raad over de jaarrekening. De rekening sloot met een positief saldo van ruim 1,2 miljoen euro. Oorzaken hiervoor...
Twee extra ambulances in de regio!

Twee extra ambulances in de regio!

Na een intensief en langdurig lobbytraject vanuit de regio Rotterdam-Rijnmond heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mondeling toegezegd dat de regio Rotterdam-Rijnmond op werkdagen overdag twee extra ambulances toegewezen krijgt. Dat betekent dat in...
Commissie Publiekzaken dd 15 mei 2008

Commissie Publiekzaken dd 15 mei 2008

In de commissie Publiekzaken van donderdag 15 mei is uitgebreid de jaarrekening van de gemeente door de politieke partijen besproken. Ingestemd werd met de alternatieve bibliotheekvoorziening Kleine Kernen ivm met het stoppen van de bibliobus voorziening. Ook het...
De SGP 90 jaar – Bijdrage van H. Tanis in ‘de Banier’

De SGP 90 jaar – Bijdrage van H. Tanis in ‘de Banier’

Op 24 april 2008 was het precies 90 jaar geleden dat de Staatkundig Gereformeerde partij is opgericht. In een jubileum uitgave van het partijblad de Banier (jaargang 87, 2 mei 2008) werd daar door diverse personen op teruggekeken. Ook het Goereese fractielid van de...