Opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

Opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) inventariseert en analyseert als gevolg van de situatie in Oekraïne de mogelijke toekomstige gebeurtenissen, die invloed kunnen hebben op de veiligheid en continuïteit in onze regio.  Hierbij valt te denken aan de effecten...