Tag: Verzilting

Geen zout bij aardappelen

Landbouw vaart wel bij een gezonde bodem en voldoende zoet water. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar mede door het beleid van ‘Den Haag’ komen deze vanzelfsprekendheden in gevaar. In een landbouwbijeenkomst van het waterschap Scheldestromen in het Zeeuwse Heinkenszand roept SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf de regering op om veel beter te kijken naar de consequenties van de

Lees meer

Pin It on Pinterest