Tag: Afvalakkoord

Eerste afvalwaterakkoord nieuwe stijl

Eerste afvalwaterakkoord nieuwe stijl

Gemeente Goeree-Overflakkee en waterschap Hollandse Delta sloten 30 mei een akkoord over het rioolwater van de gemeente. Een eerste akkoord nieuwe stijl: de gemeente hoeft voortaan geen aansluitvergunningen meer aan te vragen bij het waterschap, dit is in het afvalwaterakkoord geregeld. In het akkoord staan, behalve over de hoeveelheid afvalwater, ook afspraken over de kwaliteit

Lees meer

Pin It on Pinterest