Voorstel voor blauwe containers van agenda

In de raadsvergadering van 23 januari jl. kwam het voorstel voor het invoeren van de blauwe container voor het oud-papier weer aan de orde. De meerderheid van de raad vond het voorliggende voorstel onvoldoende om tot besluitvorming over te gaan en wist met een motie...