SGP-fractie pleit voor solide financieel beleid

SGP-fractie pleit voor solide financieel beleid

Op donderdag 12 juli hielden de fracties politieke beschouwingen op de kadernota 2019. Voor de begroting 2019 werden richtinggevende uitspraken gedaan. De SGP staat een behoedzaam financieel beleid voor. Gezien de huidige financiële positie, gezien de kaders van het...