Tag: Alterntieve locatie windmolens N59

Onderzoek alternatieve locatie windmolens bij N59 afgerond

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een alternatieve locatie langs de N59 voor windmolens laten beoordelen door Pondera Consult, om zo de ontvangen zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan voor windlocatie Battenoord zorgvuldig te kunnen beantwoorden. Uit de uitgevoerde quickscan blijkt dat realisatie van windmolens langs de N59 hoogst onzeker is. Op basis van de uitkomsten van de

Lees meer

Pin It on Pinterest