N215 in top 5 bij ANWB onderzoek

N215 in top 5 bij ANWB onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer een kwart van het aantal verkeersslachtoffers valt op de provinciale wegen. Hoewel deze wegen slechts 6% van het totale wegennet vormen, valt hier een kwart van alle verkeersslachtoffers. Provinciale wegen behoren daarmee tot de minst...