Tag: EMGO

SGP: Gelden Eneco moet structureel gaan renderen

SGP: Gelden Eneco moet structureel gaan renderen

In de raadsvergadering van 20 februari jl. ging de raad akkoord met de verkoop van aandelen Eneco. Iedere fractie koos zijn eigen invalshoek ter motivering. Voor de SGP is het van belang dat de opbrengst structureel blijft renderen voor de gemeentelijke financiën. Dat is niet alleen goed voor de begroting maar ook voor de samenleving,

Lees meer

Pin It on Pinterest