Nieuwe bestemming voor informatiecentrum Grevelingen

Nieuwe bestemming voor informatiecentrum Grevelingen

Na een succesvolle aanbesteding verkoopt Staatsbosbeheer het informatiecentrum Grevelingen op de Brouwersdam aan PiXFACTORY, een uitgeverij, opleidingsinstituut, evenementen-organisatie en webshop voor natuurfotografen en vogelaars. De belangrijkste labels zijn...
Terugbrengen beperkt getij in Grevelingen stap dichterbij

Terugbrengen beperkt getij in Grevelingen stap dichterbij

Het terugbrengen van beperkt getij in de Grevelingen en daarmee de verbetering van de waterkwaliteit is een stap dichterbij gekomen. Op 21 februari werd op de Grevelingendam de overeenkomst getekend van de bestuurlijke samenwerking voor de afronding van de...
Motie SGP voor nieuw strandje Grevelingen aangenomen

Motie SGP voor nieuw strandje Grevelingen aangenomen

In de raad van donderdag 9 november jl. werd de motie die de SGP-fractie indiende om werk te maken van een nieuw strandje bij de Grevelingen ondersteund door de gehele raad. In de motie riep de SGP op om alles in het werk te stellen om nog voor het hoogseizoen 2018...
10 miljoen voor waterkwaliteit Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

10 miljoen voor waterkwaliteit Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

Gedeputeerde Staten stellen voor €10 miljoen euro bij te dragen aan het maatregelenpakket om de waterkwaliteit van de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer te verbeteren. Provinciale Staten bespreken het voorstel in januari. Het kabinet besloot in het najaar met de...