Bedank uw mantelzorger met een mantelzorgcompliment!

Bedank uw mantelzorger met een mantelzorgcompliment!

De gemeente Goeree-Overflakkee wil ook in dit bijzondere jaar de mantelzorgers extra in het zonnetje zetten en zo haar waardering laten blijken. Heeft u een behulpzame, vriendelijke, ijverige en onmisbare mantelzorger en wilt u hem of haar bedanken?  Dan kunt u het...

Compliment voor uw mantelzorger?

Heeft u een mantelzorger die u trouw terzijde staat? Dan kunt u, zoals elk jaar, nu  weer een mantelzorgcompliment aanvragen bij de gemeente Goeree-Overflakkee. Mantelzorg Onder ‘mantelzorg’ wordt alle extra zorg en hulp verstaan die, min of meer geregeld, uit liefde...
Beleidsnota’s rondom mantelzorg vastgesteld

Beleidsnota’s rondom mantelzorg vastgesteld

Maar liefst 3 nota’s vanuit het sociaal domein werden in de raad van 7 april jl. vastgesteld. Ouderenbeleid, Vrijwilligersbeleid en Mantelzorg. Woordvoerder Rien van der Boom voerde namens de SGP fractie het woord. ‘Het was Prof. Dr. Hattinga Verschure, de...
Wmo-Adviesraad: handreiking voor herziening mantelzorgbeleid

Wmo-Adviesraad: handreiking voor herziening mantelzorgbeleid

Op woensdagmiddag 21 januari overhandigde de heer Wim van der Kamp, secretaris van de Wmo-Adviesraad, een adviesdocument aan wethouder Gerrit de Jong van de gemeente Goeree-Overflakkee. Het document bevat informatie en aanbevelingen voor het door de gemeente nog op te...