Nico de Jager weer lijsttrekker SGP Zuid-Holland

Nico de Jager weer lijsttrekker SGP Zuid-Holland

In de ledenvergadering van de provinciale afdeling van Zuid-Holland is op dinsdag 7 juni jl. Nico de Jager, op voordracht van het bestuur, unaniem gekozen tot lijsttrekker voor de SGP in Zuid-Holland. Nico de Jager (54) is momenteel fractievoorzitter van de...
Provinciale fractie: ‘Afhandeling vergunningen moet beter’

Provinciale fractie: ‘Afhandeling vergunningen moet beter’

De ChristenUnie & SGP fractie Zuid Holland heeft het functioneren van Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) aan de orde gesteld in de provinciale Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie. Waarom? Vergunning-trajecten en ontheffingsaanvragen inzake Wet...
SGP-Statenlid bepleit meer ruimte voor gemeenten om te bouwen

SGP-Statenlid bepleit meer ruimte voor gemeenten om te bouwen

Bij de behandeling van de provinciale begroting maakte Statenlid Gerard van de Breevaart (CU&SGP) een punt dat ook Goeree-Overflakkee raakt. De gemeente wil graag de bouw van meer woningen mogelijk maken, maar voelt zich belemmerd door het beleid dat Gedeputeerde...
SGP-er Johan Matze provinciale fractievertegenwoordiger

SGP-er Johan Matze provinciale fractievertegenwoordiger

Op woensdag 1 juli is de heer Johan Matze beëdigd als fractievertegenwoordiger voor de Statenfractie ChristenUnie & SGP in Provinciale Staten van Zuid-Holland. Matze was Statenlid van september 2018 tot maart 2019 namens de SGP in de gezamenlijke Statenfractie....
Provinciale fractie stelt vragen over Volkerak-Zoommeer

Provinciale fractie stelt vragen over Volkerak-Zoommeer

De fractie van Christenunie & SGP heeft samen met VVD vragen gesteld over het belang van het zoethouden van het Volkerak-Zoommeer. Het is niet alleen een bijzonder natuurrijk meer, maar o.a. ook een belangrijke zoetwaterbuffer voor onze landbouwers. Het zout maken...