Tag: Raadsakkoord

Raadsakkoord

Raadsakkoord

De fracties van de politieke partijen in de gemeenteraad van Goedereede, te dezen elk vertegenwoordigd door hun fractievoorzitter, verklaren over de hierna genoemde beleidsonderwerpen raadsbrede overeenstemming te hebben bereikt. Dit akkoord wordt dan ook als een bindend document aangemerkt, waaraan het college van burgemeester en wethouders hun denken en handelen over deze onderwerpen dienen te

Lees meer

Pin It on Pinterest